Головна>Новини
КрНУ


Новини

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ВИДАННЯ МАЮТЬ ВИЙТИ НА МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ
10.04.13
4 квітня 2013 року на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк запропонував шляхи підвищення рівня українських наукових видань, що сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності наукових досліджень.


Загальні збори Національної академії педагогічних наук України, що відбулися 4 квітня, були присвячені розгляду діяльності НАПН України у 2012 році та визначенню головних завдань на 2013 рік. Президент НАПН України В. Г. Кремень, підсумувавши здобутки і досягнення, окреслив основні перспективи розвитку, серед яких, безумовно, пріоритетною є активізація процесу інтеграції української науки у світову, створення єдиного наукового інформаційного простору, входження вітчизняних учених до міжнародної наукової спільноти.

Вирішення цієї багатоаспектної проблеми потребує послідовного і комплексного реформування науково-освітньої галузі з метою наближення до світових стандартів. Одним зі шляхів досягнення цієї мети, а саме забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень українських учених, є підвищення рівня наукових видань, про що йшлося у ґрунтовній доповіді ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняка. Доповідач, який має великий досвід як публікацій у зарубіжних наукових журналах, так і створення наукових видань, які входять до міжнародних баз даних, зазначив, що для всесвітнього оприлюднення публікацій працюють різноманітні наукометричні бази даних. Серед них найбільш авторитетними є WoS та SciVerse Scopus, які індексують десятки тисяч періодичних видань і використовуються в проектах оцінки публікаційної активності та наукової метрики вчених. Однак, на жаль, репрезентативність українських видань в існуючих базах даних дуже низька: Україна знаходиться на 48-му місці зі 102 держав за кількістю наукових журналів в індексах WoS i Scopus. Для вирішення проблеми М. В. Загірняк запропонував низку заходів щодо концептуальної політики видання, складу редакційної колегії, змісту й оформлення статей. Автор зазначив, що передусім необхідно привести у відповідність з міжнародними стандартами вимоги до друкованих та електронних наукових фахових видань, а також чітко визначитися з переліком міжнародних реферативно-бібліографічних і наукометричних баз, входження наукових видань до яких є достатньою умовою для зарахування опублікованих наукових результатів дисертацій.
КрНУ