Головна>Новини
КрНУ


Новини

Результати проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні машини та апарати”
13.05.13
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012/2013 н.р.” від 05.10.2012р. №1076 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводився II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні машини та апарати”.

Цього року на конкурс було подано 129 студентських наукових робіт (148 авторів), представлених студентами 20 вищих навчальних закладів України. Роботи традиційно приймались за трьома затвердженими науковими напрямками:
1. Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах:
- нові технології, матеріали та обладнання в електромеханіці та електротехніці;
- інформаційні технології та інтелектуальні системи в електричних машинах та апаратах;
2. Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів:
- проектування, конструювання та розрахунки електричних машин та апаратів;
- моделювання та оптимізація в електричних машинах та апаратах.
3. Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів:
- лабораторне обладнання для дослідження електричних машин та апаратів;
- випробування та експлуатація електричних машин та апаратів;
- ефективність та надійність електричних машин та апаратів.

За результатами попереднього рецензування галузевою конкурсною комісією було визначено 35 кращих наукових робіт (40 авторів) від 20 вищих навчальних закладів. Авторів даних робіт було запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію, яка була проведена 24-26 квітня 2013 р. на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Загалом на конференції представили свої роботи 35 авторів від 18 вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня
Прізвище, ім`я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я,по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Маляренко Станіслав Олександрович, Мошняга Тарас Артурович Структурне передбачення та інноваційний синтез електрогенераторів для хвильових електростанційШинкаренко Василь Федорович, завідувач кафедри електромеханіки Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Левонюк Віталій Романович, Ошурко Ігор Петрович Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора газотурбінної електроенергетичної установкиВасилів Карл Миколайович, завідувач кафедри електротехнічних систем, Герман Андрій Фердинандович, асистент кафедри електротехнічних систем Львівський національний аграрний університет
Ольховський Анатолій Миколайович Численний розрахунок магнітного поля і характеристик потужного електродвигуна постійного струмуМілих Володимир Іванович, завідувач кафедри „Електричні машини” Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Колмачов Костянтин Ігорович Система регулювання напруги трансформаторної підстанції з інтелектуальним регуляторомЛевицький Сергій Михайлович, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницький національний технічний університет
Кукса Олександр Олександрович, Шило Віталій Віталійович Дослідження параметрів електромагніта у системі магнітного підвісуДонченко Роман Миколайович, асистент кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Дипломом ІI ступеня
Прізвище, ім`я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я,по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Бикова Вікторія Сергіївна Шляхи підвищення енергоефективності гідрогенераторів для ГЕС і ГАЕСЗанихайло Євген Олександрович, асистент кафедри електроенергетикиУкраїнська інженерно-педагогічна академія
Браженко Ганна Вікторівна, Котелевська Олена Анатоліївна Зменшення енергетичних витрат, необхідних для теплової обробки харчових продуктів, за рахунок удосконалення електричного апаратаМартиненко Леонід Григорович, доцент кафедри технології та організації ресторанного бізнесу Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Цивкін Анатолій ПетровичЧисельно-польовий аналіз силових взаємодій у турбогенераторіМілих Володимир Іванович, завідувач кафедри „Електричні машини”Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”
Полулях Ольга Сергіївна Дослідження можливостей підвищення ресурсо- та енергоефективності розподільчих трансформаторівНасипана Олена Петрівна, асистент кафедри електричних машин Одеський національний політехнічний університет
Кондратьєва Ганна Володимирівна, Сивоконьєва Юлія Володимирівна Створення нової конструкції дискового магнітного сепаратора для очищення сипучих речовин із застосуванням методів системного проектування Шведчикова Ірина Олексіївна, професор кафедри придадівСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Шумаков Павло СергійовичДослідження асинхронного двигуна із порожнистим перфорованим роторомЗаблодський Микола Миколайович, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри електричних машин та апаратівДонбаський державний технічний університет
Мосюндз Андрій Андрійович Діагностика і визначення енергетичних показників асинхронних двигунів у робочому режиміКалінов Андрій Петрович, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації та електроприводаКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Позняк Владислав ДмитровичВентильний реактивний двигун із буфером енергіїТкачук Василь Іванович, завідувач кафедри „Електричні машини і апарати”Національний університет „Львівська політехніка”
Євтушик Микола Олександрович Інформаційні технології у системах управління електродвигунами розподілених системДяченко Михайло Дмитрович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємствПриазовський державний технічний університет
Нерозя Олег ВладиславовичУстановка позиціонування підкладок полімерних плівок на базі крокового двигунаКулінченко Георгій Васильович, доцент кафедри комп’ютерних наукСумський державний університет

Дипломом ІII ступеня
Прізвище, ім`я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я,по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Філін Володимир Анатолійович Вентильно-індукторний двигун із гребінковою зубцевою зоноюЛущик В’ячеслав Данилович, професор кафедри електричних машин та апаратівДонбаський державний технічний університет
Шушканова Олена Ігорівна Електричний генератор для газових мікротурбінних установок автономних електроенергетичних системЛущик В’ячеслав Данилович, професор кафедри електричних машин та апаратівДонбаський державний технічний університет
Захарчук Микола Олегович Оптимізація асинхронного двигуна засобами програмного забезпечення задач електропостачанняПадалко Анатолій Михайлович, доцент кафедри електропостачанняЛуцький національний технічний університет
Бєловицький Віталій Олексійович Триботехнічні матеріали для вузлів тертя електричних машин та технологія отримання з них виробівГасанов Бадрудін Гасанович, завідувач кафедри автомобільного транспорту та організації дорожнього руху, Єфімов Артем Дмитрович, доцент кафедри автомобільного транспорту та організації дорожнього руху Південно-Російський державний технічний університет „Новочеркаський політехнічний університет”
Чорний Олександр Олександрович Високоенергетичні магнітотверді матеріали для мікродвигунівГасанов Бадрудін Гасанович, завідувач кафедри автомобільного транспорту та організації дорожнього руху, Єфімов Артем Дмитрович, доцент кафедри автомобільного транспорту та організації дорожнього рухуПівденно-Російський державний технічний університет „Новочеркаський політехнічний університет”
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Можлянський Андрій ОлександровичДослідження асинхронних двигунів із перетворювачем частоти та нелінійними елементами у колі фазного ротораКачура Олексій Вікторович, доцент кафедри електротехніки та електротехнологійДніпродзержинський державний технічний університет
Стеценко Сергій СергійовичЦільові функції залежностей масо-вартісних та енергетичних показників від геометричних співвідношень магнітної системи трифазного трансформатора з пересічними утворюючими площинами та з’єднанням стрижнів за схемою „зірка”Плахтир Олег Олегович, доцент кафедри енергетики аграрного виробництваМиколаївський національний аграрний університет
Танянський Владислав Юрійович Дослідження втрат потужності у частотно-керованому асинхронному двигуні Петренко Микола Якович, доцент кафедри „Електричні машини”Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”
Ковальська Оксана Вікторівна Вентильний реактивний двигун із буферами енергії та широтно-фазовим керуваннямТкачук Василь Іванович завідувач кафедри „Електричні машини і апарати”Національний університет «Львівська політехніка»
Гедвiлас Максимас Ремiгiович Ідентифікація параметрів заступних схем асинхронних двигунівОнищенко Олег Анатолійович, професор кафедри фізики, електромеханіки та електротехнологійОдеська національна академія харчових технологій
Дьомін Олег Олегович Оптимізація електромагнітних навантажень знижувальних трансформаторів Чайковський Володимир Павлович, доцент кафедри електричних машинОдеський національний політехнічний університет
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Євтухівський Максим Васильович Діагностування пристроїв регулювання під навантаженням силових трансформаторів у задачі регулювання напруги в електричних мережахГрабко Володимир Віталійович, ректор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспортіВінницький національний технічний університет
Михайловська Марина Олександрівна Підвищення регулювальних характеристик приводів на базі асинхронного двигуна із фазним роторомШрамко Юрій Юрійович, старший викладач кафедри електротехніки та електротехнологійДніпродзержинський державний технічний університет
Ченгал Максим Віталійович Поліпшення технічних параметрів приводу механізму пересування мостового крануВодолазька Наталія Володимирівна, доцент кафедри гірничо-заводського транспорту і логістикиДонецький національний технічний університет
Безай Дмитро Сергійович Дослідження впливу роботи трансформаторів струму та напруги на похибки системи обліку електроспоживанняКотиш Андрій Іванович, доцент кафедри електротехнічних системКіровоградський національний технічний університет
Хімочка Дмитро Олександрович Визначення енергетичних показників трифазних асинхронних двигунів із фазним ротором через окремі складові втратПрус В`ячеслав В`ячеславович, доцент кафедри електричних машин та апаратівКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Везенко Микола Анатолійович Дослідження ефективності різних систем охолодження регульованих асинхронних двигунівПетрушин Віктор Сергійович, завідувач кафедри електричних машинОдеський національний політехнічний університет


На засіданні галузевої конкурсної комісії


Нагородження проводив особисто ректор університету, завідувач кафедри електричних машин та апаратів Загірняк Михайло Васильович


Пам’ятне фото після нагородження


Переможці та призери конкурсу – студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (зліва-направо Кукса О.О., Мосюндз А.А., Шило В.В.) Оргкомітет конкурсу

КрНУ