Головна>Новини
КрНУ


Новини

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
15.05.13

25 – 26 квітня 2013 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася ХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

Пленарне засідання конференції

Метою конференції є залучення студентства до наукової діяльності; обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком. У 2013 році в конференції взяли участь молоді вчені з Чехії, Словаччини, Польщі, Білорусії, Китаю, Росії, Канади, 64 учасника з 25 вищих навчальних закладів України, дійсні члени Полтавської філії МАН України м. Кременчука, Кременчуцький медичний коледж.

Україну на конференції представляли науковці таких провідних вищих навчальних закладів, як Київський національний університет України «КПІ», Національний транспортний університет, м. Київ, Національний університет державної податкової служби України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський інститут бізнесу та технологій, Інститут соціології, психології і соціальних комунікацій, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Черкаський державний технологічний університет, Вінницький національний технічний університет, Хмельницький національний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький національний університет, Одеський національний політехнічний університет, Харківський національний університет «ХПІ», Вінницький фінансово-економічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія», Бердянський університет менеджменту і бізнесу Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ, м. Горлівка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Севастопольський національний технічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Кримський гуманітарний університет.

Для участі в конференції заявлена 501 доповідь.

На пленарному засіданні конференції було присутньо понад 499 учасників.

З вітальним словом до молодих науковців звернулися: голова програмного комітету, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк; заступник міського голови м. Кременчука В.В. Калашник; голова делегації Южно-Російського державного технічного університету (Новочеркаський політехнічний інститут), член-кореспондент Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, професор Н.В. Напхоненко, м. Новочеркаськ, Російська Федерація.

Вітальне слово голови делегації Южно-Російського державного технічного університету (Новочеркаський політехнічний інститут), член-кореспондента Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, професора Н.В. Напхоненко, м. Новочеркаськ, Російська Федерація.

Зацікавили присутніх пленарні доповіді д.т.н., проф. О.Ф. Саленко «Струминні технології: прикладний аспект та перспективи використання» та к.пед.н., доц. І.О. Солошич «Наукова робота студентів, аспірантів та молодих учених – важливий чинник ефективної підготовки фахівців з вищою освітою».

Засідання секції «Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні»

Засідання секції «Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки»

Учасники конференції роботи секції «Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології»

25-26 квітня заслухано доповіді учасників конференції за секціями:
― Геометричне моделювання технічних процесів.
― Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
― Проблеми створення нових машин і технологій.
― Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
― Іноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.
― Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
― Екологічна безпека. Зміни клімату, виклики та реагування.
― Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
― Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.
― Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.
― Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
― Соціально-політичні науки.
― Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

Засідання секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки»

За результати конференції опубліковано матеріали наукових праць.

Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці і ми сподіваємося, що за її результатами будуть проведено спільні наукові дослідження між молодими науковцями нашого університету та представниками інших ВНЗ.

Товариство студентів, аспірантів та молодих учених

КрНУ