Головна>Новини
КрНУ


Новини

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES `2013)
22.05.13
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES `2013) проходила 14–16 травня 2013 року на базі Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського згідно з планом МОНУ щодо проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів на 2013 рік.


Відкриття конференції


Метою конференції було безпосереднє спілкування науковців та представників виробництва, обговорення проблем енергоресурсозбереження, діагностики, оптимізації електротехнічних систем, питань якості освіти та перепідготовки кадрів.

Міжнародний науковий форум проходив за такими тематичними напрямами: електромеханічні системи та автоматизація; енергетика та електропостачання промислових підприємств; енергетичний менеджмент; енергоресурсозбереження; електричні машини і апарати; проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах; моделювання та методи оптимізації; інновації в освіті та виробництві; проблематика вищої школи.

У конференції взяли участь 120 осіб; проведено п’ять засідань; заслухано п’ять пленарних, 37 секційних доповідей.

Серед зареєстрованих учасників 11 докторів, 18 кандидатів наук, понад 90 викладачів, аспірантів та студентів.


У конференції взяли участь 14 вищих навчальних закладів, серед яких
– провідні університети України: Інститут електродинаміки НАН України; Національний технічний університет України «КПІ»; Донецький національний технічний університет; Сумський державний університет; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Криворізький національний університет; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний університет «Львівська політехніка»; Луцький національний університет; Запорізький національний технічний університет;
– іноземні вищі навчальні заклади: Московський державний університет шляхів сполучення; Білоруський національний технічний університет; Університет Хасан II Аін Щок PO Box 8118, Оасіс, Касабланка Марокко; Кошицький технічний університет;
– три підприємства та компанії України: СВ «Альтера» (м. Кременчук); ДП «Електроважмаш» (м. Харків); ВАТ "НДI "Перетворювач" (м. Запоріжжя).

На секційних засіданнях конференції надано результати наукових досліджень та розробок представників провідних навчальних та наукових закладів України (м. Київ, м. Донецьк, м. Харків, м. Алчевськ, м. Луганськ, м. Львів, м. Луцьк, м. Запоріжжя, м. Суми, м. Кривий Ріг, м. Кременчук) та інших країн (Білорусі, Чехії, Словаччини, Марокко, Словенії та Росії).

Для участі у конференції надіслали матеріали представники семи країн: України, Білорусі, Чехії, Словаччини, Марокко, Словенії та Росії.

Здійснено видання науково-виробничого журналу «Електромеханічні і енергозберігаючі системи». До збірника праць конференції увійшли 93 наукових статті:
20 % статей підготовлено співробітниками КрНУ;
15 % – іноземними учасниками;
65 % – іншими ВНЗ України.

На пленарному засіданні з доповіддю «Нелінійне керування в електромеханічних системах на основі декомпозиційного підходу» виступив д.т.н., професор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Пересада С.М. Присутніми відмічено високий рівень наданого матеріалу.Д.т.н., професор Пересада С.М.

Зацікавили присутніх пленарні доповіді к.т.н., доцента кафедри САУЕ КрНУ Коренькової Т.В. та к.т.н., доцента цієї ж кафедри Перекреста А.Л.

К.т.н., доцент КрНУ Перекрест А.Л. К.т.н., доцент КрНУ Коренькова Т.В.

На секційних засіданнях пролунали доповіді за закінченими дисертаційними роботами.

Доповіді асистентів кафедри САУЕ Зачепи Ю.В., Сердюка О.О., Кравця О.М.


Виступи молодих учених викликали дуже багато питань у присутніх.


У рамках конференції проходила VII спеціалізована науково-технічна виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві». Виставка навчально-методичних розробок вищих навчальних закладів та презентації фірм проходила за напрямами: науково-методичні розробки та видання; інформаційно-програмне забезпечення; програмно-апаратні комплекси для навчального процесу.

Програмно-апаратні комплекси для навчального процесу


Презентація фірми СВ «Альтера» (м. Кременчук)


У методичному і науковому плані конференція пройшла як організований, чітко спланований захід. Учасники конференції відзначають її результативність як заходу, що надає можливість безпосереднього спілкування, взаємного збагачення інформаційними матеріалами, встановлення повноцінних творчих зв`язків між учасниками форуму (аспірантами, здобувачами наукових ступенів, викладачами, представниками виробництва). Програмний комітет та учасники конференції відзначають достатньо широку географію ії учасників, активну участь промислових підприємств, високу якість підготовки матеріалів та доповідей, актуальність наданих результатів наукових досліджень та практичних розробок.
КрНУ