Головна>Новини
КрНУ


Новини

Відбувся захист першої кандидатської дисертації в спеціалізованій вченій раді К 45.052.02
12.07.13
03 липня 2013 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся захист першої кандидатської дисертації Романчик Тетяни Володимирівни на тему «Розвиток методичного інструментарію управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в спеціалізованій вченій раді К 45.052.02.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
– Орлов Петро Аркадійович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України;
– Квятковська Любов Абрамівна, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Міністерства освіти і науки України.

У дисертації автором були отримані нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливу наукову задачу – удосконалення науково-методичних і практичних підходів до формування й реалізації стратегії розвитку економіки підприємств. Після доповіді здобувача, відповідей на запитання присутніх, офіційних опонентів, відгуків на розісланий автореферат на підставі обговорення та на основі результатів таємного голосування членів ради Романчик Т.В. було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Голова спеціалізованої вченої ради доктор економічних наук, професор Маслак Ольга Іванівна від імені ради поздоровила здобувача з присудженням наукового ступеня кандидата економічних наук і побажала йому подальших успіхів у плідній науковій праці.

Бажаємо голові, вченому секретарю, членам спеціалізованої ради та здобувачам міцного здоров’я, натхнення, успіхів в науковій роботі та особистому житті.

КрНУ