Головна>Новини
КрНУ


Новини

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність та техногенна безпека».
12.09.13
5-10 вересня 2013 року на базі державного університету м. Бургас (Болгарія) пройшла організована КрНУ імені Михайла Остроградського ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їх економічна ефективність і техногенна безпека», у якій вчені та промисловці з України, Болгарії, Польщі, Росії, Молдови, Казахстану, Узбекистану та інших країн Європи й Азії обговорювали проблеми та перспективи розвитку гірничо-видобувної галузі.

Проблематика конференції надзвичайно актуальна для Кременчука та регіону, де сконцентрована велика кількість підприємств з видобування та переробки корисних копалин. За словами губернатора Полтавщини Олександра Удовиченка, Полтавщина чи не єдиний регіон в СНД, який розвиває гірничо-видобувну галузь. Зараз точиться дискусія навколо планів розширення вже існуючих Полтавського і Єристовського ГЗК та будівництва нового Беланівського ГЗК. Питання розвитку галузі у регіоні й місті потребують серйозного наукового обґрунтування, що й надихнуло вчених Кременчуцького національного університету на ідею проведення фахової наукової конференції, яка б стала майданчиком для обговорення сучасних наукових розробок, обміну думками. До речі, наш університет – єдиний в Україні навчальний заклад, який організує конференції, присвячені питанням технологій вибухових робіт, що підкреслив у своїй доповіді голова програмного комітету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк.

Вибір місця проведення не є випадковим – державний університет імені Асена Златарова у Бургасі спеціалізується на природничих і технічних науках (свого часу це був хіміко-технологічний інститут). Організація конференції на території Євросоюзу не лише розширює коло потенційних учасників, а й дозволяє українським фахівцям ознайомитися з сучасними досягненнями європейської науки, новітніми технологіями видобутку та обробки сировини, шляхами оптимізації виробничих процесів, методиками підвищення безпеки виробництва, зокрема вибухових робіт, тощо. Широке залучення до наукового заходу представників підприємств сприяє прискоренню впровадження наукових розробок у практику. Так, у цьогорічній конференції від України взяли участь спеціалісти з Полтавського ГЗК, державного підприємства «Кримвибухпром», Павлоградського хімічного заводу, ПАТ «Техновибух» (м. Київ) та ін.

Конференція працювала за наступними тематичними напрями:
- теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом;
- нові емульсійні вибухові речовини і ефективність їхнього використання в гірничовидобувній галузі;
- прогресивні технології розробки родовищ корисних копалин;
- економічна ефективність застосування сучасних технологій розробки корисних копалин;
- спеціальні вибухові роботи;
- питання техногенної безпеки при відкритті та підземній розробці корисних копалин;
- проектування та проведення спеціальних вибухових робіт;
- інновації, трансфер технологій та комерціалізація наукових розробок;
- охорона праці та безпека виробництва на гірничих підприємствах.

Було заслухано п’ять пленарних та 35 секційних доповідей.

Наступного року планується розширити географію учасників – вже отримана згода на участь від наукових і навчальних закладів Чехії та Словаччини. Також суттєвих змін зазнає концепція заходу. Конференція із формату науково-технічної перейде на інший за рахунок додання екологічної та економічної проблематики. Це є нагальною вимогою часу, адже проблеми охорони навколишнього середовища і економічної рентабельності для українських підприємств гірничо-видобувного комплексу є найважливішими.

Головним підсумком проведення конференції стало заключення договору про взаімодію та співробітництво між КрНУ і Бургаським державним університетом «Проф. доктор Асен Златаров».

Науково-дослідна частина

КрНУ