Головна>Новини
КрНУ


Новини

Про загальні збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
11.10.13
09.10.2013 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися загальні збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.


Розпочалися збори з привітання першого проректора д.б.н., проф. Никифорова В.В., який гарантував всебічну підтримку від ректорату студентам, аспірантам та молодим ученим у науковій діяльності. Він визначив результативну наукову роботу студентів КрНУ як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців із вищою освітою та побажав активізувати роботу в напрямку отримання грантів на наукові розробки.


Його виступ підтримав у цих питаннях начальник науково-дослідної частини к.т.н., доц. Троцко О.В. і запропонував більш активно брати участь у виставковій науковій діяльності університету і активізувати роботу до залучення у товариство першокурсників. Присутні заслухали доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ к.пед.н., доц. Солошич І.О. «Інформація про наукову діяльність НТСАМУ за 2012/2013 н.р.», в якій було відзначено, що наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених є одним із пріоритетних напрямків роботи університету. У ході зборів було обрано персональний склад Ради НТСАМУ, до якого ввійшли новообрані голови наукових товариств інститутів, факультетів, кафедр. Головою Ради НТСАМУ обрано Збиранник О.М., заступником голови – Сакун О.А., відповідальною за зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації – Славко О.Г., членами Ради – Зачепу Ю.В., Василенко Д.П., Ховрак І.В., Латишеву В., Гноєву І.М., Холодного В.Ю., Олійник С.В. та інших.

На засіданні затверджено план роботи НТСАМУ на 2013/2014 н. Під час виступів голів інститутських, факультетських і кафедральних НТСАМУ запропоновано напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».


Голова НТСАМУ факультету економіки і управління Збиранник О.М. акцентувала увагу на основних наукових напрямах роботи: проведення науково-практичних конференцій; участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах; залучення кураторів груп до організаційної наукової роботи зі студентами перших курсів.

Голова НТСАМУ факультету права, гуманітарних і соціальних наук – Василенко Д.П. запропонувала проводити спільні тематично-інформаційні семінари з іншими факультетами та інститутами.

Голова НТСАМУ факультету природничих наук Сакун О.А. зазначила, що кожна наукова робота є синтезом творчих наробок усіх кафедр факультету, тому будь-яке питання (теоретичного чи практичного змісту) необхідно аналізувати з зрізних точок зору, враховувати всі наукові аспекти.


Наприкінці зборів керівник НТСАМУ Солошич І.О. побажала новообраному керівництву та членам товариства плідної роботи, нових здобутків у навчанні та науці і надалі гідно тримати першість за кількістю призерів олімпіад, конкурсів та загальних показників науково-дослідної роботи серед вишів України.

Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів молодих учених к.пед.н., доц. Солошич І.О.
Голова Ради наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених Збиранник О.М.
КрНУ