Головна>Новини
КрНУ


Новини

Публічна змагальна процедура попереднього відбору студентських наукових робіт для участі у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA».
16.10.13
Відповідно до укладеного договору між Фондом Віктора Пінчука та КрНУ 15 жовтня в університеті пройшла публічна змагальна процедура попереднього відбору студентських наукових робіт для подальшої участі у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA». Програма спрямована на те, щоб талановита студентська молодь знайшла гідне свого інтелектуального та професійного рівня місце у різних сферах науки, економіки та суспільного життя країни і стала рушійною силою прогресивних змін в Україні. Стипендіати програми «Завтра.UA» відбираються щорічно на основі відкритого загальнонаціонального конкурсу.

До оргкомітету надійшло 23 наукові роботи студентів. В рамках публічної змагальної процедури відбувся перший етап конкурсу, за результатами якого оголошено 15 переможців. При оцінюванні робіт особлива увага зверталась на ерудицію конкурсанта, вміння сформулювати наукову проблему, рівень обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, достовірність висновків, можливість застосування результатів в науці, виробництві.

ПІБ Назва роботи Інститут, Факультет
1 Приходько Михайло Вікторович Дослідження контролю (діагностики) властивостей кабельної продукції Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
2 Батанова Юнона Андріївна Локалізація та інтернаціоналізація у науково-технічному перекладі Факультету права і гуманітарних наук
3 Корніяш Вероніка Сергіївна Аналіз взаємодії та ранжування факторів впливу на індекс споживчих цін в Україні на основі кореляційно-регресійного аналізу Факультет економіки і управління
4 Ткаченко Юрій Вікторович Ефективність методу визначення параметрів синхронних двигунів при синусоїдному живленні Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
5 Василенко Анна Михайлівна Оцінка токсичного впливу харчових добавок на тест-об’єкт Факультет природничих наук
6 Гнідащ Інна Алімівна Проблема історико-психологічного окундиталізму України в працях Володимира Яніна Факультету права і гуманітарних наук
7 Шевчук Юрій Вікторович Удосконалення оцінювання якості управління на промисловому підприємстві Факультет економіки і управління
8 Засядько Тарас Анатолійович Наноструктуровані адсорбенти із рослинних відходів для очистки промислових вод від нафтопродуктів Факультет природничих наук
9 Клюка Юлія Сергіївна Встановленн6я рекреаційного потенціалу земель рекреаційного, оздоровчого призначення та природно-заповідного фонду Новосанжарського району Факультет природничих наук
10 Синьока Аліна Юріївна Оцінка якості обслуговування пасажирів електротранспортом міста Кременчук Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
11 Жук Дар’я Сергіївна Економічні індикатори інтеграційних процесів: досвід України Факультет економіки і управління
12 Доскач Ольга Сергіївна Роль громадських організацій у вирішенні проблем мовної політики в регіонах Факультету права і гуманітарних наук
13 Мосюндз Андрій Андрійович Розробка ротор-генератора для високоефективної системи накопичення енергії на базі супермаховика Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
14 Мандрика Аліна Ігорівна Автоматизація формування навчального матеріалу для систем дистанційної освіти Факультет електроніки та комп`ютерної інженерії
15 Заїка Антон Вікторович Система голосового перевода речи в реальном времени Факультет електроніки та комп`ютерної інженерії


Дякуємо нашим студентам та їх науковим керівникам за плідну роботу!

Так тримати, адже попереду ще два етапи Конкурсу:
– другий етап (листопад 2013 – лютий 2014) – оцінка трьома фаховими експертами конкурсних робіт;
– третій етап (лютий – квітень 2014) – проведення очних одноденних змагань серед переможців другого етапу конкурсу у декількох містах України (на базі ВНЗ – партнерів Програми).

Мета очного етапу – оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу.

Координатор Стипендіальної програми «Завтра.UA» к.пед.н., доц. Солошич І.О.

КрНУ