Головна>Новини
КрНУ


Новини

Міжнародна науково-практична конференція на кафедрі «Фінанси і кредит»
28.11.13
22-23 листопада у Кременчуцькому національному університетіімені Михайла Остроградського на кафедрі фінансів і кредиту проходила Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності"

Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки сучасна економіка зазнає змін як на глобальному рівні, так і на національних. Науковці та студентська молодь Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського постійно проводять дослідження різних напрямків, результати яких були викладені у матеріалах конференції.

Робота Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" розпочалася з пленарного засідання. З привітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент Глухова Валентина Іванівна, яка окреслила актуальність питань, що піднімалися учасниками конференції.

Також на пленарному засідання було представлено доповіді д.е.н., професора, завідувача кафедрою обліку, аналізу і аудиту Касич Алли Олександрівни та д.т.н., професора, завідуючого кафедрою маркетингу Сокура Миколи Івановича
У роботі науково-практичної конференції взяли участь провідні науковці, фахівці-практики, молоді вчені, аспіранти та студенти загальною чисельністю 247 осіб з 6 країн, зокрема: України, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Казахстану.

Співорганізаторами конференції стали:
− Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія)
− Мелеузський філіал Московського державного університету технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Республіка Башкортостан)
− Барановицький державний університет (Білорусія)
− Економічний коледж ім. Т. Рискулова (Казахстан)
− Філія ФДАОУ ВПО "Казанський (Приволзький) федеральний університет" (Росія)
− Громадський коледж АМПКВА (Штат Орегон, США)

Під час пленарного засідання здійснювався відеозв’язок зі співорганізаторами. Зокрема,зі сторони Мелеузського філіалу Московського державного університету технологій і управління ім. К. Г. Разумовськогоучасників конференції привітали замісник директора з наукової роботи, к.б.н., доцент Кузнєцова Олена Валентина,завідуюча кафедрою економіки і права, к.е.н.,Братишко Наталя Петрівна та старший викладач кафедри економіки і права Симонова Тетяна Іванівна.
Також пряме включення здійснювалося з Хакаським державним університетом імені Н.Ф. Катанова, різниця в часі між роботою секцій складала 6 годин, а відстань більше 5тис. км. Привітальні виступи презентували директор інституту економіки і управління, к.е.н, доцент Дітц Ніна Федотівна та завідувач кафедрою економіки, к.е.н., доцент Урман Наталія Альбертівна.
У роботі конференції прийняли участь провідні вищі навчальні заклади України та інших країн, такі як:
− Дагестанський державний університет (Республіка Дагестан, м. Дербент),
− Уральський інститут економіки, управління і права (Росія, м.Єкатеринбург)
− Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м.Мінськ)
− Академія управління при Президенті Республіки Білорусь (Білорусь, м.Мінськ)
− Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова (Росія, м. Москва)
− Євразійський національний університет імені Л.М. Гумєльова(Казахстан, м. Астана)
− Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова (Алтайский край, Росія, г. Барнаул)
− ДВНЗ «Київськийнаціональнийекономічнийуніверситетім. Вадима Гетьмана»
− Донецький державний університет управління
− Миколаївський Національний університет імені В.О Сухомлинського
− Львівськийнаціональнийаграрнийуніверситет
− Київський національний університет імені Тараса Шевченка
− Сумський національний аграрний університет
− НаціональнийуніверситетдержавноїподатковоїслужбиУкраїни
− Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
− Харківськийінститутбанківськоїсправи УБС НБУ
− Чернівецькийторговельно-економічнийінститут КНТЕУ
Також прийняли участь представники таких установ як Інститут регіональних досліджень НАН України, ПАТ «Укртатнафта».

Конференція проведена у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і провідних фахівців.


Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. За результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез доповідей учасників конференції.

Вітаємо всіх учасників конференції, бажаємо подальших творчих звершень та результативності наукового пошуку, а також сподіваємося на плідну співпрацю.

Оргкомітет конференції

КрНУ