Головна>Новини
КрНУ


Новини

Стажування представників КрНУ в Німеччині
03.12.13
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади, делегація Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у складі доцента кафедри ЕМА Пруса В’ячеслава В’ячеславовича, доцента кафедри САУЕ Мамчура Дмитра Григоровича, аспіранта кафедри ЕМА Куща Ігоря Анатолійовича та студента 4-го курсу кафедри САУЕ Лотоуса Володимира Вікторовича проходила стажування в Технічному університеті Брауншвейга (Німеччина).

Стажування здійснювалось у рамках Угоди про співпрацю між КрНУ та Інститутом динаміки та коливань ТУ Брауншвейг.

Під час стажування відбулася офіційна зустріч з директором Інституту динаміки і коливань Технічного університету Брауншвейгу професором Георгом-Петером Остермайєром. Сторони обговорили сучасний стан і відмінності систем освіти України й Німеччини, наукові напрямки роботи Інституту динаміки і коливань та відповідних факультетів КрНУ, перспективи подальшої співпраці між навчальними закладами.

Проведено ряд робочих зустрічей із співробітниками Інституту динаміки та коливань Технічного університету Брауншвейгу.

Співробітник Інституту динаміки та коливань Олександр Голобородько ознайомив членів української делегації зі структурою, принципами функціонування, можливостями та сферами наукових інтересів Інституту динаміки та коливань. У рамках подальшої дискусії було окреслено перспективи і можливі шляхи співпраці між університетами та заходи щодо інтенсифікації цього процесу. Обговорено можливості узгодження навчальних планів з метою отримання подвійного диплому студентами КрНУ, перспективи виконання студентами навчальних закладів спільних бакалаврських робіт.

Також О. Голобородько ознайомив делегатів КрНУ із лабораторію систем автономного керування транспортними засобами, яку він створив з метою проведення досліджень за темою своєї дисертаційної роботи.

З науковим співробітником інституту Нільсом Перзборном обговорено перспективи використання у наукових дослідженнях трибометричного та стереомікроскопічного обладнання, зокрема висвітлено питання їх застосування у процесі випробувань електричних машин та їх конструктивних вузлів.

З науковим співробітником інституту Стефаном Рацзеком обговорено питання організації ефективних бурових робіт за допомогою сучасного обладнання, що може бути використано при закритих розробках корисних копалин в Україні та досліджено на лабораторній установці вплив умов буріння на стан бурильного обладнання.

Під час стажування доценти Прусом В. В. та Мамчуром Д. Г. склали програму випробувань підшипникових вузлів електричних машин на базі трибометричного обладнання, розроблено схему модернізації випробувальної установки для проведення експерименту з дослідження надійності роботи та процесу старіння підшипникового вузла електричних машин, сформульовано вимоги щодо умов і методів проведення експерименту.

Аспірант Кущ І. А. розв’язав ряд завдань із моделювання електромагнітних полів в електричних машинах із пошкодженнями конструктивних вузлів, що стало можливим за результатами аналітичного огляду наукових праць закордонних вчених по матеріалам спеціалізованих видань, вільний доступ до яких у межах України відсутній.

Студент Лотоус В. В., метою якого було навчання та практична робота у лабораторіях Інституту динаміки та коливань, опанував роботу з рядом типових модулів аналогово-цифрового вводу-виводу інформації, використовуваних у мехатронних системах та системах діагностики. Він виконав роботи із введення в експлуатацію в умовах лабораторії транспортних систем Інституту динаміки і коливань ТУ Брауншвейг трикоординатного фрезерного верстата, у рамках чого розроблено прикладне програмне забезпечення, досліджено основні режими роботи обладнання, проведено ряд експериментів із фрезування поверхонь складної форми, розроблено технічну інструкцію та інструкцію з експлуатації верстата.

З метою ознайомлення з особливостями викладання у вищих навчальних закладах Німеччини представники КрНУ відвідали лекції провідних німецьких професорів з аналізу динамічних систем та теорії електромагнітних полів, за результатами яких обговорено особливості систем освіти і підготовки фахівців в Україні та Німеччині. Стажисти також взяли участь у семінарах із захисту магістерських та бакалаврських робіт студентів Інституту динаміки та коливань Технічного університету Брауншвейгу. Обговорено із здобувачами наукового ступеня Інституту динаміки та коливань відмінності підготовки кадрів вищої кваліфікації та процесу захисту кандидатських дисертацій.

Був здійснений робочий візит на промислове підприємство концерну Volkswagen у м. Вольфсбург, учасників якого було ознайомлено з організацією виробничого процесу із виготовлення легкових автомобілів. Проаналізовано особливості використовуваного обладнання, оснащення автоматизованих ліній, організації технічного контролю та ін. Оцінено перспективи впровадження використовуваного обладнання та технологій в умовах автомобільного виробництва України.

За результатами стажування зроблено доповіді на засіданні наукового активу Інституту динаміки і коливань ТУ Брауншвейг, у ході обговорення яких директор Інституту динаміки та коливань, проф. Георг-Пітер Остермайер виявив зацікавленість у результатах, отриманих членами української делегації.

Укладено попередню домовленість про виконання спільних бакалаврських робіт студентами КрНУ та ТУ Брауншвейг та обговорено питання щодо організації літньої школи з пріоритетних наукових та навчальних питань на території України у 2014 році. Отримані під час стажування результати будуть використані у подальшій науковій роботі та навчанні.

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ`ЯЗКІВ (за матеріалами доц. Д. Г. Мамчура)

КрНУ