Головна>Анонси та оголошення
КрНУ
Анонси та оголошення університету

До уваги молодих учених!

Лист НАН України про оголошення конкурсу №9к/2381-8 від 28.12.2016 р.

Відповідно до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333 (з наступними змінами), щорічно присуджуються до 20 премій у розмірі 50 тис.грн. кожна. Цим Положенням визначено, що Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується молоді віком до 35 років, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

Відповідно до Положення молоді вчені можуть бути висунуті на здобуття премії від районних, районних у м. Києві держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлених підрозділів всеукраїнських громадських об’єднань, благодійних організацій, місцевих або регіональних засобів масової інформації і подані до 1 березня 2017 року до Міністерства молоді та спорту України.


Лист НАН України про оголошення конкурсу №9к/2382-8 від 28.12.2016 р.

Положенням про Премію Президента України для молодих вчених, затвердженого Указом Президента України від 12.06.2000 №779 (з наступними змінами) встановлено 40 премій Президента України для молодих вчених в розмірі 40 тис.грн. кожна. Відповідно до згаданого указу організація та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій покладено на Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Секретаріат Комітету з січня 2017 року проводить прийом робіт на здобуття зазначених Премій. Порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі, викладено у відповідній інструкції розміщеній на офіційному веб-сайті Комітету (www.kdpu-nt.gov.ua).

Консультації щодо оформлення документів робіт та прийом робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03150, м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, кім. 1212, тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300.

Просимо звернути увагу, що відповідно до змін, які були внесені до Положення, роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії висуваються науковими установами і приймаються Комітетом до 1 березня 2017 року за вище зазначеною адресою.

Вік осіб, які висуваються на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії.


Лист НАН України про оголошення конкурсу №9к/2380-8 від 28.12.2016 р.

Постановою Верховної Ради України від 16.03.2007 №775-V засновано 20 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в розмірі 20 тис.грн. кожна. Премії встановлено з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві.

З метою організації участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених премій науковим установам до 3 березня 2017 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-64-51, e-mail: nm@nas.gov.ua) матеріали праць, оформлених згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Також молодим вченим відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних даних» необхідно дати Згоду на збір та обробку персональних даних кандидата (якщо така Згода не давалась у минулі роки).


Лист НАН України про оголошення конкурсу №9к/2379-8 від 28.12.2016 р.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 16.03.2007 №774-V, якою затверджено Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Положення), щорічно молодим ученим віком до 35 років, які проводять фундаментальні наукові дослідження та збагатили науку визначними здобутками, призначають 30 іменних стипендій Верховної Ради України (далі – стипендії) у розмірі 2000 грн./міс. кожна. Право на отримання стипендії мають молоді учені, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій.

З метою організації участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених іменних стипендій прошу до 12 травня 2017 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-64-51, e-mail: nm@nas.gov.ua) матеріали щодо кандидатів на стипендії, зазначені в п. 5 Положення про стипендії.

Також молодим вченим відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних даних» необхідно дати Згоду на збір та обробку персональних даних кандидата (якщо така Згода не давалась у минулі роки).


За довідками звертатись до керівника науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич Ірини Олександрівни,
тел. 097-82-76-210
КрНУ