Головна>Анонси та оголошення
КрНУАнонси та оголошення університету

ДО УВАГИ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ !
Згідно до Наказу МОН України №693 від 10.05.2017р., відповідно із рішенням Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27.04.2017р., у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського подовжено роботу спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

строком до 31 грудня 2019 року.


Голова спеціалізованої вченої ради – декан факультету економіки і управління, проф. Почтовюк А.Б. (р.т. (05366) 3-60-70)

Вчений секретар – доцент кафедри маркетингу Мороз О.В. (р.т. (05366) 3-71-13)

Технічний секретар – старш. викладач кафедри менеджменту Різніченко Л.В. (р.т. (05366) 3-40-37)

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

КрНУ