Головна>Анонси та оголошення
КрНУ

Анонси та оголошення університету

До уваги молодих учених КрНУ
1. З 10 по 28 вересня необхідно провести збори кафедральних Товариств студентів, аспірантів та молодих учених університету (ТСАМУ)

2. З 01 по 6 жовтня необхідно провести збори інститутських та факультетських ТСАМУ

Обов’язкові питання для обговорення на засіданнях кафедральних та інститутського ТСАМУ:
1. Створення студентського наукового ТСАМУ в межах інститутського ТСАМУ.
2. Затвердження планів заходів кафедральних та інститутського ТСАМУ на 2018-2019 н.р.
3. Вибори голови інститутського та кафедральних ТСАМУ.
4. Ознайомлення студентів перших курсів з роботою ТСАМУ та залучення їх до наукової діяльності.

Голові інститутського ТСАМУ надати до 07 жовтня 2018 р. у НДЧ (ауд. 3211):
– протоколи засідань кафедральних та інститутського ТСАМУ;
– плани заходів кафедральних та інститутського ТСАМУ на 2018-2019 н.р.;
– список голів кафедральних та інститутського ТСАМУ.

11 жовтня 2018 о 14.00 у конференц-залі (ауд. 1211 навчального корпусу № 1) відбудуться загальні збори Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених

Порядок денний

1. Доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ доц. Солошич І.О. про діяльність НТСАМУ за 2017/18 н.р.

2. Затвердження складу ради НТСАМУ на 2018/19 н.р.

3. Вибори голови ради НТСАМУ.

4. Затвердження плану роботи НТСАМУ на 2018/19 н.р.

5. Виступ голів інститутських, факультетських та кафедральних НТСАМУ з пропозиціями щодо напрямів і заходів інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».

6. Організація та проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт та Міжнародної науково-практичної конференції САМУ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

7. Різне.

Рада молодих учених

КрНУ