Головна>Анонси та оголошення
КрНУ
Анонси та оголошення університету

Увага! Конкурс!

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Директора навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління
Декана факультету економіки і управління
Декана факультету права, гуманітарних і соціальних наук
Директора навчально-наукового інституту механіки і транспорту
Завідувача кафедри систем автоматичного управління і електроприводу
Завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Завідувача кафедри галузевого машинобудування
Завідувача кафедри технології машинобудування
Завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних систем
Завідувача кафедри інформатики і вищої математики
Завідувача кафедри автоматизації та інформаційних систем
Завідувача кафедри економіки
Завідувача кафедри менеджменту
Завідувача кафедри філології та видавничої справи

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене звання за профілем діяльності (інституту, факультету – для директорів і деканів; кафедри – для завідувачів); стаж науково-педагогічної діяльності не менше десяти років.

Строк подання заяв – три тижні з моменту опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;
– особовий листок з обліку кадрів;
– копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестата про вчене звання;
– список наукових праць за останні п’ять років;
– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва);
– звіт про роботу за основними показниками діяльності за попередній період (для осіб, які працювали у ЗВО до проведення конкурсу);
– програму (проект) розвитку структурного підрозділу.

Наказ про оголошення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Документи надсилати на адресу: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Телефон для довідок (05366) 3-61-47, (0536) 74-13-87

КрНУ