Головна>Анонси та оголошення
КрНУ
Анонси та оголошення університету

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Міністерство освіти і науки України
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
відповідно до Закону України "Про вищу освіту"
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ від 18 листопада 2019 р. № 320-1


Кафедра обліку і фінансів
- професора – 1 одиниця

Кафедра гуманітарних наук культури і мистецтва
- професора – 1 одиниця

Кафедра психології, педагогіки та філософії
- професора – 1 одиниця

Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть здійснюватись відповідно до положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Додатки додаються.

Документи приймаються до 18 грудня 2019 р. за адресою вул. Першотравнева, 20 (кім. № 1214).

Особи, які не є працівниками університету, подають до Ученого секретаря такі документи:
- заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;
- заповнений особовий лист з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;
- засвідчені копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання;
- копію паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду;
- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи;
- список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;
- документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені Законом України документи);

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до Ученого секретаря такі документи:
- заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі;
- список наукових праць та винаходів за останні п’ять років;
- копію документа про підвищення кваліфікації за останні п’ять років.
КрНУ