Головна>Анонси та оголошення
КрНУ
Анонси та оголошення університету

Кафедра менеджменту КрНУ запрошує взяти участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»
Згідно Листа підтримки Державної наукової установи «Інститут Модернізації змісту освіти» №22.1/10-531 від 25.02.2020 р. «Щодо проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у травні-червні 2020 року буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Метою конкурсу зі спеціальності «Менеджмент» є стимулювання участі творчої молоді у вирішенні актуальних управлінських проблем, забезпечення сталого розвитку економіки, впровадження конкретних пропозицій у сферу бізнес адміністрування, виявлення нових дослідників-науковців.

Конкурс студентських наукових робіт проводиться за двома напрямами:
- менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.


Конкурс проводиться у два тури:
Термін подання робіт на І-й тур Конкурсу – до 10 травня 2020 року
(визначається за поштовим штемпелем). І тур Конкурсу проходить у КрНУ з метою відбору кращих наукових робіт для участі в ІІ турі Конкурсу.

Підсумки відбору наукових робіт проводяться до 23 травня 2020 року. Авторам кращих наукових робіт, за поданням журі, надсилають запрошення для участі у підсумковій науково-практичній скайп-конференції для наукової доповіді та захисту роботи (презентація у вигляді PowerPoint, 10–12 слайдів).

Термін проведення ІІ-го туру Конкурсу – 28 травня 2020 року.

У Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожним напрямом від одного ЗВО. Пріоритетності роботам надає участь у конкурсі студентів із іноземних закладів вищої освіти. Обов’язковою є реєстрація наукових робіт на сайті КрНУ у вкладці «Реєстрація» (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/reestr_form.php?sp=073).

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/doc/pologennya_konkurs_2020.pdf)

Підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться 28 травня 2020 р.

Конкурсні роботи надсилаються на адресу оргкомітету:
39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра менеджменту (ауд. 5306) з поміткою «На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»».
Тел./факс: +38-0536-75-81-86

Організаційний секретар Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» – доц. кафедри менеджменту Сухомлин Лариса Вадимівна (тел. (097)453-19-70); технічний супровід – ст. викладач кафедри менеджменту Різніченко Людмила Василівна (тел. (097) 253-98-14) – кафедра менеджменту;
e-mail: rizlv19@gmail.com

Оргкомітет конкурсу

КрНУ