Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра електронних апаратів

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Напрям підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Навчальний план підготовки бакалаврів включає 17(нормативних) дисциплін, у тому числі:
– цикл гуманітарних, та соціально-економічних дисциплін – 11;
– цикл природничо-наукових дисциплін – 7;
– цикл загально-професійних дисциплін – 11;
– цикл професійно-орієнтованих дисциплін – 11;
та 8 (вибіркових) дисциплін, у тому числі:
– цикл самостійного вибору навчального закладу – 2
– цикл самостійного вибору студента – 6 (у кожному варіанті).

Перелік дисциплін:
Обчислювальна техніка та програмування;
Основи радіоелектроніки
Основи мікроелектроніки
Елементна база електронних апаратів
Цифрова схемотехніка
Оптоелектронні пристрої
Технологія деталей
Основи електродинаміки
Радіотехнічні пристрої
Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації
Основи технології радіоелектронних засобів
Матеріали електронної апаратури
Матеріалознавство радіоапаратобудування
Електронні прилади
Мікропроцесори в електронних апаратах
Основи проектування ЕА
Основи САПР ЕА
Конструкції пристроїв надвисоких частот
Виробництво електронних апаратів
Фізико-теоретичні основи конструювання
Основи економіки та організації виробництва ЕА
Основи теорії розв"язання винахідницьких задач
Конструювання програм і мови програмування
Основи перетворювання повідомлень та сигналів
Програмні засоби у функціонуванні банківських систем
Технічне забезпечення банківського обліку та аудиту
Захист інформації банківських систем
Електронні апарати банків
Механічні пристрої ЕА
Медична термінологія
Медична апаратура
Фізичні поля біологічних об"єктів
Медична біологія
Основи біохімії та біофізики
Основи нормальної та патологічної фізіології
Основи перетворювання повідомлень та сигналів
Пристрої запису та відтворення інформації
Системи та пристрої мобільного зв"язку
ПНЧ та акустичні системи
Системи охорони та сигналізації