Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.08.2018

Кафедра менеджменту

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

напрям 073 «Менеджмент» (1-3 курси)

• Історія управлінської думки
• Регіональна економіка і управління
• Державне регулювання економіки
• Основи наукових досліджень
• Екологічний менеджмент
• Вступ до фаху (навчальна практика)
• Інформаційні системи та технології
• Математичне моделювання в менеджменті
• Інформаційні системи в менеджменті
• Основи безпеки сучасного бізнесу
• Основи теорії систем і системного аналізу
• Теорія і практика інтеграційних процесів сучасності
• Основи наукових досліджень
• Вступ до фаху (навчальна практика)
• Державне та регіональне управління
• Міжнародні економічні відносини
• Статистика
• Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) • Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
• Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
• Комунікативний менеджмент
• Методи прийняття управлінських рішень
• Організація сталого розвитку в менеджменті
• Основи підприємницької діяльності
• Електронна комерція
• Економіко-організаційна практика

напрям 6.030601 «Менеджмент» (4 курс)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА

• Економіка праці та соціально-трудові відносини
• Електронна комерція
• Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)
• Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
• Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)
• Організація виробництва
• Основи безпеки сучасного бізнесу
• Управління установами невиробничої сфери
• Антикризове управління
• Інвестиційний менеджмент
• Регіонально-адміністративний менеджмент
• Управління конкурентоспроможністю
• Управління якістю
• Контролінг
• Логістика
• Офісний менеджмент

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР

спеціальність 8.050201 «Менеджмент організацій»

• Психологія управління
• Конфліктологія
• Стратегічний менеджмент
• Інвестиційний менеджмент
• Інноваційний менеджмент
• Менеджмент організацій
• Фінансовий менеджмент
• Управління проектами
• Основи управлінського консультування
• Корпоративне управління
• Методологія та організація наукових досліджень
• Вища освіта і Болонський процес
• Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності
• Соціально-економічне прогнозування

спеціальність 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

• Психологія управління
• Конфліктологія
• Міжнародний маркетинг
• Стратегічний менеджмент
• Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
• Основи управлінського консультування
• Корпоративне управління
• Методологія та організація наукових досліджень
• Вища освіта і Болонський процес
• Міжнародний фінансовий менеджмент
• Міжнародні проекти