Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
05.12.2019

Кафедра менеджменту

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

ОСВІТНій РІВЕНЬ "БАКАЛАВР"

напрям 073 «Менеджмент»

• Статистика
• Інформаційні системи та технології
• Державне та регіональне управління
• Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)
• Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)
• Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
• Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
• Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
• Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)
• Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)
• Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)
• Логістика
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
• Міжнародні економічні відносини
• Вступ до фаху (навчальна практика)
• Системи технологій
• Історія управлінської думки
• Регіональна економіка і управління
• Державне регулювання економіки
• Теорія і практика інтеграційних процесів сучасності
• Інформаційні системи в менеджменті
• Математичне моделювання в менеджменті
• Основи безпеки сучасного бізнесу
• Комунікативний менеджмент
• Методи прийняття управлінських рішень
• Організація сталого розвитку в менеджменті
• Організація виробництва
• Контролінг
• Управління установами невиробничої сфери
• Антикризове управління
• Соціально-економічне прогнозування
• Управління конкурентоспроможністю
• Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг
• Основи наукових досліджень
• Екологічний менеджмент
• Основи теорії систем і системного аналізу
• Основи підприємницької діяльності
• Електронна комерція
• Основи інвестиційного менеджменту
• Реклама та рекламна діяльність

ОСВІТНій РІВЕНЬ "МАГІСТР"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 "Менеджмент"
освітньо-професійна програма "Менеджмент огранізацій і адміністрування"
• Методологія та організація наукових досліджень
• Публічне адміністрування
• Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)
• Ділове адміністрування (Корпоративне управління)
• Ділове адміністрування (Управління змінами)
• Ділове адміністрування (управління проектами)
• Ділове адміністрування (Управління якістю)
• Фінансовий менеджмент
• Інформаційні системи і техології в управлінні огранізацією
• Психологія управління
• Інноваційний менеджмент
• Управління інвестиційною діяльністю
• Бізнес-планування інноваційних проектів
• Міжнародний менеджмент
• Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності
• Наукова організація праці
• Конфліктологія
• Конкурентна політика держави

освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

• Методологія та організація наукових досліджень
• Міжнародний маркетинг
• Інвестиційний менеджмент
• Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
• Інформаційні системи і техології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
• Корпоративне управління
• Логістичний менеджмент
• Психологія управління
• Проектування логістичних систем
• Міжнародні проекти
• Основи управлінського консультування
• Управління ланцюгами поставок
• Паблік рілейшнз в менеджменті
• Мікроекономічне моделювання зовнішньоекономічної діяльності
• Управління конкурентоспроможністю на світових ринках
• Управління конфліктами в бізнесі
• Управління експортно-імпортними операціями