Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Перелік дисциплін кафедри за спеціальностями
Спеціальність 6.030507 «Маркетинг» ОКР "бакалавр"

Менеджмент
Маркетинг
Поведінка споживача
Логістика
Маркетингова товарна політика
Маркетинг промислового підприємства
Маркетингове ціноутворення
Маркетинг послуг
Маркетингові дослідження
Маркетингові комунікації
Інфраструктура товарного ринку
Психологія рекламного бізнесу
Товарознавство
Вступ до спеціальності
Виробничий дизайн та ергономіка
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародний маркетинг
Транспортна логістика
Маркетингове планування
Прикладний маркетинг
Маркетинг закупівель
Маркетинговий аналіз
Психологія продажу
Управління проектами
Управління комерційними ризиками
Маркетингова політика розподілу
Товарна інноваційна політика


Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг» ОКР "спеціаліст"

1. Стратегічний маркетинг
2. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
3. Рекламний менеджмент
4. Товарна інноваційна політика
5. Маркетингова політика розподілу
6. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
7. Поведінка споживачів
8. Управління маркетингом
9. Конкурентоспроможність фірми
10. Маркетинговий менеджмент
11. Теорія матеріальних цінностей
12. Міжнародна торгівля


Спеціальність 8.03050701 "Маркетинг" ОКР "магістр"

1.Стратегічний маркетинг
2.Фінансовий менеджмент
3.Менеджмент персоналу
4.Міжнародний менеджмент
5.Маркетинговий менеджмент
6.Товарна інноваційна політика
7.Рекламний менеджмент
8.Організація і планування проектної діяльності
9.Методологія і планування наукових досліджень
10.Конкурентоспроможність фірми
11.Фізичне виховання
12.Вища освіта і Болонський процес
13.Поведінка споживачів
14.Інтелектуальна власність

Спеціальність 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво"

Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Товарна політика підприємства
Ціноутворення
Товарознавство
Психологія продажу
Організація і планування діяльності підприємства
Маркетинговий аналіз
Інфраструктура товарного ринку
Комерційна діяльність
Комерційне товарознавство
Біржова діяльність
Державні закупівлі
Ринкові дослідження
Підприємницька діяльність
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Інформаційні системи і технології комерційної діяльності
Логістика
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування
Менеджмент персоналу

Спеціальність 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» ОКР "спеціаліст"

1. Міжнародна торгівля
2. Безпека підприємницької діяльності
3. Електронна комерція
4. Митна справа
5. Комерційна логістика
6. Фінансування комерційної діяльності
7. Маркетингова діяльність
8. Планування комерційної діяльності
9. Управління проектами
10. Конкурентоспроможність фірми
11. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
12. Маркетинговий менеджмент
13. Управління комерційними ризиками