Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.05.2015

Кафедра психології, педагогіки та філософії

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
1 Вища освіта і Болонський процес
2 Вступ до спеціальності
3 Вікова психологія
4 Геронтопсихологія
5 Ділові комунікації
6 Інженерна психологія
7 Історична та етнопсихологія
8 Історія психології
9 Історія філософії
10 Експериментальна психологія
11 Загальна психологія
12 Клінічна психологія
13 Логіка
14 Методика викладання психології
15 Методика викладання у вищій школі
16 Методологічні та теоретичні проблеми психології
17 Основи демографії
18 Основи психологічного консультування
19 Основи психології та педагогіки вищої школи
20 Основи психотерапії
21 Основи сексології та сексопатології
22 Патопсихологія
23 Педагогіка
24 Педагогічна психологія
25 Політична психологія
26 Практикум з загальної психології
27 Практикум з психотерапії
28 Проблеми мотивізації поведінки
29 Профорієнтація та профдобір
30 Психодіагностика
31 Психологічна служба
32 Психологічний спецпрактикум по спецкурсам
33 Психологічні основи проведення ділових ігор
34 Психологічні проблеми спілкування
35 Психологічні проблеми творчості
36 Психологія
37 Психологія емоційно - вольової сфери
38 Психологія конфлікту
39 Психологія масової поведінки
40 Психологія праці
41 Психологія релігії
42 Психологія самосвідомості
43 Психологія спорту
44 Психологія сімї
45 Психологія управління
46 Релігієзнавство
47 Риторика
48 Соціальна психологія
49 Соціальна психологія організацій
50 Соціальна робота
51 Соціально-психологічний тренінг
52 Соціологія
53 Соціологія управління
54 Освітня політика (спецкурс)
55 Сучасні напрями зарубіжної психології
56 Телефонне консультування
57 Тренінг особистого росту майбутніх фахівців
58 Управління кадрами
59 Філософські проблеми наукового пізнання
60 Філософія
61 Філософія (інтегрований курс)