Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
10.11.2014

Кафедра комп`ютерних та інформаційних систем

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

Спеціальність 7.091501 "КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

1 Моделювання
2 Програмування гіпертекстових інтерфейсних додатків
3 Мережні інформаційні технології
4 Теорія ймовірності і математична статистика
5 Адміністрування комп`ютерних мереж і систем
6 Проектування комп`ютерних систем та мереж
7 Захист інформації в комп"ютерних системах
8 Обчислювальна техніка
9 Логічне програмування
10 Дискретна математика
11 Програмування для OC UNIX
12 Організація та управління базами даних
13 Операційні системи
14 Системи управління базами даних
15 Об"єктно-орієнтоване програмування
16 Прикладна теорія цифрових автоматів
17 Організація баз даних
18 Системне програмне забезпечення
19 Системне програмування
20 Програмування
21 Архітектура комп"ютерів
22 Паралельні та розподільні обчислення
23 Алгоритм і методи обчислень
24 Переферійні пристрої
25 Комп"ютерні мережі
26 Комп"ютерні системи
27 Теорія інформації та кодування
28 Надійність, контроль та діагностика комп`ютерних систем
29 Обробка сигналів та зображень
30 Методи оптимізації
31 Комп"ютерні системи штучного інтелекту
32 Методи розпізнавання та експертні системи за напрямом 6.050201"Системна інженерія"
33 Теорія інформації для 6.050201 "Системна інженерія"
34 Алгоритмічні мови і програмування за напрямом 6.050201"Системна інженерія"
35 Дослідження операцій за напрямом 6.050201"Системна інженерія"
36 Комп"ютерні мережі та телекомунікації 6.080201 "Інформатика"
37 Патентознавство для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність"
38 Системи штучного інтелекту для 6.080201 "Інформатика"
39 Математичні методи в психології
40 Експертні системи та системи штучного інтелекту за напрямом 7.080201 "Інформатика"
41 Системне програмування за напрямом 6.050201"Системна інженерія"
42 Стандартизація та сертифікація для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність"
43 Інформаційні технології

Спеціальність 8.091501 "КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

1 Мережні інформаційні технології
2 Інтелектуальна власність
3 Операційні системи реального часу
4 Технології паралельних обчислень
5 Дослідження та проектування комп"ютерних систем та мереж
6 Дослідження комп"ютерних систем штучного інтелекту