Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

1. Автоматизовані банки геоінформації
2. Архiтектура
3. Вища геодезія
4. Впорядкування, охорона і використання земельних ресурсів
5. Вступ до будівельної справи
6. Вулично-дорожна мережа поселень
7. Вулично-дорожня мережа поселень
8. ГIС в кадастрових системах
9. Геодезiя
10. Геодезичнi прилади
11. Геодезична астрономiя
12. Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт
13. Геоінформаційні системи і технологiї
14. Геологія i геоморфологія
15. Гідрогеологія
16. Гіс і бази даних
17. Економіка і організація геодезичного виробництва
18. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
19. Законодавче регулювання земельних відносин
20. Законодавчі та правові основи кадастру
21. Земельне право
22. Землевпоряднi вишукування
23. Землевпорядне проектування
24. Інженерна геодезія
25. Інженерне обладнання населених пунктів
26. Інформаційнi технологiї в наукових дослiдженнях
27. Картографія
28. Комплексна оцінка землі і нерухомості
29. Математична обробка геодезичних вимiрiв
30. Математичні методи і моделі
31. Методика наукових дослiджень, лiцензування i патентознавство
32. Метрологія і стандартизація
33. Містобудівельна оцінка міських територій
34. Міське господарство
35. Моніторинг та охорона земель
36. Організація і управління виробництвом
37. Організація, планування i управлiння сiльськогосподарським виробництвом
38. Організація, планування і управління сільськогосподарським виробництвом
39. Основи вищої геодезії
40. Основи земельного кадастру
41. Основи землевпорядкування і кадастру
42. Основи інженерної геодезії
43. Основи космічної геодезії
44. Основи маркшейдерії
45. Основи міського кадастру
46. Основи моніторингу і дистанційного зондування
47. Основи науково-дослідної роботи
48. Планування та забудова поселень
49. Проектування автоматизованих банків геоінформації
50. Супутникова геодезія
51. Тематична картографія
52. Топографiчне креслення
53. Управління земельними ресурсами
54. Фінансово-економічна діяльність
55. Фотограмметрія і дистанційне зондування
56. Фотограмметрія та дистанційне зондування
57. Цифрове картографування