Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

Дисципліни, закріплені за кафедрою «Фінанси і кредит»:
1. Аналіз фінансової діяльності
2. Банківська система
3. Банківські операції
4. Біржова справа
5. Бюджетна система
6. Бюджетний менеджмент
7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
8. Валютне регулювання та валютний контроль
9. Вступ до спеціальності
10. Гроші та кредит
11. Державний фінансовий контроль
12. Економічна теорія
13. Економіка і фінанси підприємства
14. Інформаційні системи і технології у фінансах
15. Історія розвитку фінансів і кредиту
16. Історія економіки та економічної думки
17. Казначейська система
18. Макроекономіка
19. Мікроекономіка
20. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
21. Міжнародні фінанси
22. Місцеві фінанси
23. Міжнародна економіка
24. Міжнародні економічні відносини
25. Основи наукових дослiджень
26. Оцінка інвестиційних проектів
27. Податковий менеджмент
28. Політична економія
29. Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності
30. Регіональна економіка
31. Ринок фінансових послуг
32. Соціальне страхування
33. Страхові послуги
34. Страхування
35. Університетська освіта
36. Управління фінансовими ризиками
37. Фінанансові системи розвинених країн світу
38. Фінанси
39. Фінанси підприємств
40. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання
41. Фінансова і банківська статистика
42. Фінанси, гроші та кредит
43. Фінанси зарубіжних корпорацій
44. Фінансова санація та банкрутство підприємств
45. Фінансова стратегія підприємства
46. Фінансовий аналіз
47. Фінансовий менеджмент
48. Фінансовий ринок