Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Кафедра іноземних мов проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки фахівців з наступних дисциплін: - Іноземна мова (англійська, німецька); - Іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська, німецька); - Ділова іноземна мова (англійська, німецька); - Фахова іноземна мова(англійська, німецька); - Наукова іноземна мова(англійська, німецька); - Іноземна мова (спецкурс)(англійська, німецька); - Друга іноземна мова (англійська, німецька); - Латинська мова.