Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
04.05.2014

Кафедра Перекладу

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Історія України
Філософія
Історія української культури
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вступ до мовознавства
Історія зарубіжної літератури
Латинська мова
Основна іноземна мова:
- усна англійська мова;
- читання та переклад з англійської мови;
- англійська граматика
Теоретична і практична фонетика англійської мови
Порівнальна лексикологія англійської та української мов
Порівнальна стилістика англійської та української мов
Порівнальна граматика англійської та української мов
Історія англійської мови
Практика перекладу з англійської мови
Практичний курс німецької мови і перекладу
Лінгвокраїнознавство англійської мови
Лінгвокраїнознавство німецької мови
Сучасна українська література
Вступ доперекладознавства
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)
Основи теорії мовної комунікації
Основи наукових досліджень
Методологічні проблеми перекладознавства
Основи редагування перекладів
Критика і редагування художнього перекладу
Граматичні проблеми перекладу
Переклад ділового мовлення (англ.мова)
Екологія
Економічна теорія
Етика та естетика
Політологія
Правознавство
Психологія
Риторика
Соціологія
Релігієзнавство