Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
04.11.2013

Кафедра галузевого машинобудування

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою:
1)Інформаційні технології у машинобудуванні і металообробці;
2)Автоматизація верстатних систем і ГВС;
3)Гідравліка, гідро- та пневмопривод;
4)Дослідження, випробування та експлуатація верстатних комплексів;
5)Металообробне обладнання;
6)Надійність та екологічність верстатних систем;
7)Науково-дослідна робота;
Обладнання автоматизованого виробництва;
8)Роботизовані технологічні комплекси;
9)САПР металорізального обладнання;
10)Системи керування верстатами та верстатними комплексами;
11)Технічна діагностика та сертифікація металообробного обладнання;
12)Технологічна оснастка;
13)Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні;
14)Динаміка металообробного обладнання;
15)Механоскладальні дільниці та цехи у верстатобудуванні;
16)Надійність та стабільність технічних систем;
17)Обладнання та транспорт механообробних цехів;
18)Програмне забезпечення механообробки у технологічних системах;
19)Технологія верстатобудування;
20)Гідравліка та аеродинаміка.