Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

Спеціальність 6.030504 "Економіка підприємства", ОКР "бакалавр"

1. Математичне програмування
2. Економетрія
3. Економіка підприємства
4. Інвестування
5. Економічний аналіз
6. Економіка праці й соціально-трудові відносини
7. Стратегія підприємства
8. Планування діяльності підприємства
9. Внут. ек. механізм підприємства
10. Економіка й організація інноваційної діяльності
11. Проектний аналіз
12. Потенціал підприємства: формування та оцінювання
13. Інформаційні системи і технології на підприємствах
14. Вступ до спеціальності
15. Ек. ризик та методи його вимірювання
16. Основи підприємницької діяльності
17. Теорія економічного аналізу
18. Прикладне програмне забезпечення економіки
19. Діяльність підприємства на фондовому ринку
20. Управління витратами та використання прибутку
21. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
22. Фінансовий аналіз
23. Моделювання економіки
24. Ціноутворення
25. Економічне обґрунтування господарських рішень
26. Методика викладання ек. дисциплін

Спеціальність 7.030504 "Економіка підприємства", ОКР "спеціаліст"

1. Стратегічне управління підприємством
2. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
3. Управління проектами
4. Управління потенціалом підприємства
5. Економічна діагностика
6. Фінансова санація та банкротство
7. Комерційна діяльність підприємства
8. Правове забезпечення економіки підприємства
9. Управління ефективністю фірми
10. Основи наукових досліджень

Спеціальність 8.030504 "Економіка підприємства", ОКР "магістр"

1. Стратегічне управління підприємством
2. Фінансовий менеджмент
3. Менеджмент персоналу
4. Міжнародний менеджмент
5. Управління проектами
6. Управління потенціалом підприємства
7. Економічна діагностика
8. Стратегічний аналіз
9. Моделювання економічної динаміки
10. Управління фінансовою санацією підприємства