Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра Транспортних технологій

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
Організація перевезень і управління на транспорті.

1.Історія України.
2.Українська мова.
3.Культурологія.
4.Філософія.
5.Психологія.
6.Економічна теорія.
7.Політологія.
8.Правознавство.
9.Соціологія.
10. Іноземна мова.
11.Фізичне виховання.
12.Фізика.
12.Хімія.
13.Вища математика.
14.Теорія імовірнотей і математична статистика.
15Дослідження операцій в транспортних системах.
16.Основи теорій і системи управління.
17.Інженерна та комп`ютерна графіка.
18.Безпека життєдіяльності.
19.Основи екології.
20. Компютерна техніка та програмування.
21. Технічна механіка.
22. Основи менеджменту.
23. Основи маркетингу.
24. Основи охорони праці.
25. Загальний курс транспорту.
26. Основи економіки транспорту.
27. Транспортне право.
28. Транспортні засоби.
29. Інформаційні системи і технології.
30. Логістика.
31. Вантажні перевезення.
32. Пасажирські перевезення.
33. Взаємодія видів транспорті.
34. Основи теорії транспортних процесів і систем.
35. Комерційна робота на транспорті.
36. Екологічна характеристика транспортних систем.
37. Митно-тарифіне регулювання.
38. Технічне обслуговування транспортних засобів .
39.Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.
40. Облік та звітність на автомобільному транспорті.
41. Основи експлуатації транспортних засобів.
42. Сучасні компютерні та телекомунікаційні технології на транспорті.
43. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями.
44. Спеціальні транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби.
45. Логістичні системи.
46. Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті.
47. Основи зовнішньо-економічних звязків.
48. Експертиза та страхування на транспорті.
49. Тарифи і тарифні ставки.


Організація митного контролю на транспорті.
1.Історія України.
2.Українська мова.
3.Культурологія.
4.Філософія.
5.Психологія.
6.Економічна теорія.
7.Політологія.
8.Правознавство.
9.Соціологія.
10. Іноземна мова.
11.Фізичне виховання.
12.Фізика.
12.Хімія.
13.Вища математика.
14.Теорія імовірнотей і математична статистика.
15Дослідження операцій в транспортних системах.
16.Основи теорій і системи управління.
17.Інженерна та комп`ютерна графіка.
18.Безпека життєдіяльності.
19.Основи екології.
20. Компютерна техніка та програмування.
21. Технічна механіка.
22. Основи менеджменту.
23. Основи маркетингу.
24. Основи охорони праці.
25. Загальний курс транспорту.
26. Основи економіки транспорту.
27. Транспортне право.
28. Транспортні засоби.
29. Інформаційні системи і технології.
30. Логістика.
31. Вантажні перевезення.
32. Пасажирські перевезення.
33. Взаємодія видів транспорті.
34. Основи теорії транспортних процесів і систем.
35. Комерційна робота на транспорті.
36. Екологічна характеристика транспортних систем.
37. Митно-тарифіне регулювання.
38. Технічне обслуговування транспортних засобів .
39.Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.
40. Облік та звітність на автомобільному транспорті.
41. Основи експлуатації транспортних засобів.
42. Сучасні компютерні та телекомунікаційні технології на транспорті.
43. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями.
44. Спеціальні транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби.
45. Іноземна мова.
46. Митне право.
47. Митні операції.
48. Організація міжнародних автомобільних перевезень.
49. Основи зовнішньо-економічних звязків.

Організація і регулювання дорожнього руху.
1.Історія України.
2.Українська мова.
3.Культурологія.
4.Філософія.
5.Психологія.
6.Економічна теорія.
7.Політологія.
8.Правознавство.
9.Соціологія.
10. Іноземна мова.
11.Фізичне виховання.
12.Фізика.
12.Хімія.
13.Вища математика.
14.Теорія імовірнотей і математична статистика.
15Дослідження операцій в транспортних системах.
16.Основи теорій і системи управління.
17.Інженерна та комп`ютерна графіка.
18.Безпека життєдіяльності.
19.Основи екології.
20. Компютерна техніка та програмування.
21. Технічна механіка.
22. Основи менеджменту.
23. Основи маркетингу.
24. Основи охорони праці.
25. Загальний курс транспорту.
26. Основи економіки транспорту.
27. Транспортне право.
28. Транспортні засоби.
29. Інформаційні системи і технології.
30. Логістика.
31. Вантажні перевезення.
32. Пасажирські перевезення.
33. Взаємодія видів транспорті.
34. Основи теорії транспортних процесів і систем.
35. Комерційна робота на транспорті.
36. Екологічна характеристика транспортних систем.
37. Митно-тарифіне регулювання.
38. Технічне обслуговування транспортних засобів .
39.Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.
40. Облік та звітність на автомобільному транспорті.
41. Основи експлуатації транспортних засобів.
42. Сучасні компютерні та телекомунікаційні технології на транспорті.
43. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями.
44. Спеціальні транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби.
45. Логістичні системи.
46. Експертиза та страхування на транспорті.
47. Технічні засоби організації дорожнього руху.
48. Організація дорожнього руху.
49. Транспортне планування міст.