Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»

Назви дисциплін за навчальним планом

1 Історія України

2 Історія української культури

3 Іноземна мова

4 Філософія

5 Українська мова (за професійним спрямуванням)

6 Психологія

7 Соціологія

8 Правознавство

9 Вища математика

10 Фізика

11 Хімія

12 Інженерна графіка

13 Числові методи

14 Комп`ютерні технології та програмування

15 Екологія

16 Безпека життєдіяльності (основи охорони праці)

17 Електротехніка та електромеханіка

18 Електроніка та мікросхемотехніка

19 Мікропроцесорна техніка

20 Теорія автоматичного керування

21 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

22 Технічні засоби автоматизації

23 Ідентифікація та моделювання технологічних об`єктів

24 Проектування систем автоматизації

25 Автоматизація технологічних процесів та виробництв

26 Архітектура комп`ютерних систем і мереж

27 Системний аналіз складних систем управління

28 Технологічні процеси машинобудівного виробництва

29 Проектування мікроконтролерних систем

30 Проектування програмних інтерфейсів

31 Інтегровані системи управління

32 Програмні засоби систем управління

33 Основи технології вирощування монокристалів напівпровідників

34 Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів

35 Гнучкі комп`ютерно-інтегровані системи

36 Автоматизований електропривід

37 Організація, планування і управління підприємствами газузі

38 Організація баз даних

Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Назви дисциплін за навчальним планом

1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

2 Історія української культури

3 Іноземна мова

4 Історія України

5 Філософія

6 Психологія

7 Соціологія

8 Правознавство

9 Вища математика

10 Дискретна математика

11 Теорія ймовірностей, ймовірністні процеси та математична статистика

12 Теорія алгоритмів

13 Чисельні методи

14 Математичні методи дослідження операцій

15 Теорія прийняття рішень

16 Екологія

17 Фізика

18 Алгоритмізація та програмування

19 Об`єктно-орієнтоване програмування

20 Операційні системи

21 Організація баз даних та знань

22 WEB-технології та WEB-дизайн

23 Крос-платформне програмування

24 Технологія створення програмних продуктів

25 Інтелектуальний аналіз даних

26 Комп`ютерна графіка

27 Технології комп`ютерного проектування

28 Системний аналіз

29 Технології розподілених систем та паралельних обчислень

30 Технології захисту інформації

31 Моделювання систем

32 Управління IT-проектами

33 Проектування інформаційних систем

34 Методи та системи штучного інтелекту

35 Електротехніка та електроніка

36 Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів

37 Комп`ютерні мережі

38 Безпека життєдіяльності (основи охорони праці)

39 Економіка та бізнес

40 Технічне забезпечення комп`ютерних інформаційних технологій

41 Теорія автоматизованих систем контролю і управління

42 Основи теорії інформації

43 Технологічні процеси машинобудівного виробництва

44 Основи теорії надійності систем

45 Організація та функціонування ЕОМ