Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.03.2014

Кафедра Автомобілі та трактори

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

-----------------------------------------------------------------------------------

Спеціальність - "Колісні та гусеничні транспортні засоби"

-----------------------------------------------------------------------------------

Автоматичне регулювання

Автомобілі і трактори - основи конструкції

Дипломування

Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів

Електрообладнання автомобілів

Історія автомобілебудування

Історія інженерної діяльності

Математичне модулювання в розрахунках на ЕОМ

Методи випробувань і основи сертифікації

Надійність автомобілів

Основи експлуатації та ремонту автомобілів

Основи ергономіки та дизайну

Основи теорії і динаміки енергетичних установок

Паливо-мастильні матеріали

Проектування та динамічний розрахунок автомобіля

Робочі процеси автомобілів і тракторів

САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів

Спеціалізований рухомий склад

Теоретичні основи теплотехніки

Технологія автомобіле- та тракторобудування

-----------------------------------------------------------------------------------

Спеціальність - "Автомобілі та автомобільне господарство"

-----------------------------------------------------------------------------------

Автомобільні двигуни

Використання експлуатаційних матеріалів та економія ПМР

Виробничі системи на автотранспорті

Вступ до технологічних процесів на автотранспорті

Дипломування

Електронне та електричне обладнання автомобіля

Загальна методика експериментальних досліджень

Застосування інформаційних технологій на автотранспорті

Історія інженерної діяльності

Комплексна механізація технологічних процесів

Конструкція автотранспортних засобів

Конструкція двигунів

Конструювання та розрахунок автомобіля

Методи наукових досліджень та патентознавство

Надійність машин

Організація автомобільних перевезень та безпека руху

Основи автоматизації машин

Основи технічної діагностики автомобіля

Основи технології виробництва та ремонту автомобіля

Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях

Спеціалізований рухомий склад автотранспорту

Теоретичні основи теплотехніки

Теорія транспортних засобів

Технічна експлуатація автомобілів

Фірмове обслуговування транспортних засобів