Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2018

Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

1. Інформаційні технології у створенні підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
2. Вібраційні машини і процеси у будівничому виробництві
3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка
4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
5. Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
6. Деталі машин
7. Дорожні машини
8. Експлуатація та обслуговування машин
9. Комп`ютерне моделювання конструкторських, технологічних та економічних задач
10. Машини для виробництва будівельних матеріалів
11. Машини для земляних і меліоративних робіт
12. Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
13. Науково-дослідна робота
14. Обладнання асфальтобетонних заводів і емульсійних баз
15. Основи автоматизації проектування машин
16. Основи проектування ремонтних та експлуатаційних дільниць
17. Робочі процеси будівельних і дорожніх машин
18. САПР підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
19. Теорія механізмів та машин
20. Теорія технічних систем
21. Технічні основи створення машин
22. Технологічні основи створення машин
23. Технологія машинобудування і виробництво підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
24. Гідропривід підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
25. Засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт
26. Механізований інструмент
27. Проектування металоконструкцій
28. Технологія дорожнього будівництва
29. Якість машин
30. Основи конструювання