Головна>Факультети, кафедри >Дисципліни  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ
1. Бухгалтерський облік 2. Економічний аналіз 3. Аудит 1 4. Фінансовий облік 1 5. Фінансовий облік 2 6. Управлінський облік 7. Організація і методика аудиту 8. Облік у зарубіжних країнах 9. Інформаційні системи і технології в обліку 10. Податки в системі бухгалтерського обліку 11. Облік на підприємствах малого бізнесу 12. Прикладне програмне забезпечення бухгалтерського обліку 13. Теорія економічного еналізу 14. Аудит 2 15. Основи обліку і аналізу в банках 16. Вступ до спеціальності 17. Основи обліку в бюджетних і фінансових установах 18. Облік і аналіз в торгових організаціях 19. Бухгалтерський облік в галузях народного господврства 20. Облік у бюджетних установах 21. Податковий облік 22. Основи наукових досліджень 23. Контроль і ревізія 24. Облік і аудит в банках 25. Організація обліку 26. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті 27. Звітність підприємств 28. Фінансовий аналіз 29. Облік зовнішньоекономічної діяльності 30. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 31. Облік та аналіз руху грошових потоків 32. Фінансовий менеджмент та контроль 33. Валютне регулювання та валютний контроль 34. Облік у селянських та фермерських гопсодарствах 35. Аудит у зарубіжних країнах