Головна > Наукова діяльність > До уваги ПВС  
КрНУНаукова діяльність

До уваги ПВС університету!

Проект Положення про науковий семінар при спеціалізованих вчених радах

Проект Положення про наукові школи вищого навчального закладу

Про результати публікаційної діяльності кафедр і фахових видань університету

ПИТОМІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК

Реєстрація у базах даних Orcid та Google Scholar

Вимоги до оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Зразок оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Інформація про українські, російські та закордонні видання (у т.ч. з імпакт-фактором), у яких можуть бути опубліковані наукові результати дисертації на здобуття вченої ступені доктора та кандидата наук

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 472 від 26.04.2013 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок.

Додаток до наказу Міністерства освіти i науки України № 472 від 26.04.2013

Наказ № 84-1 від 8.05.2013 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2014 року.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 473
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок


Розпорядження про розміщення публікацій ПВС

Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсноговідбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року.

Документи для укладення договорів на виконання НДР за кошти замовників

Бланк договора на виконання науково-дослідних робіт

Зразок технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт

Бланк технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт

Протокол погодження кошторисної вартості науково-дослідних робіт

Зразок протоколу погодження кошторисної вартості науково-дослідних робіт

Зразок калькуляції кошторисної вартості

КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ

Календарний план виконання науково-дослідних робіт

Зразок календарного плану виконання науково-дослідних робіт

Бланк акту здачі-приймання науково-дослідних робіт

Бланк заяви

До уваги молодих учених університету!

Інформація про державні та загальноакадемічні форми підтримки молодих учених (премії, стипендії, гранти)

До уваги науковців університету!

К О Н Ц Е П Ц І Я вдосконалення регламентації окремих видів науково-дослідної діяльності ПВС Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДОВГОСТРОКОВА ПРОГРАМА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО "КАДРИ 2016-2021"

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2015 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2014 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2013 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2012 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2011 році

Вільні наукові ресурси США

До відома наукових керівників фундаментальних і прикладних досліджень за рахунок коштів державного бюджету!!!

!!!Науково-виробничі інтереси підприємств Білорусі

Про оптимізацію управлінської організації науково-дослідної діяльності на кафедрах, інститутах і факультетах

Про оптимізацію планування та захистів кандидатських і докторських дисертацій


Конкурс на отримання грантів для молодих учених

КрНУ