Головна > Наукова діяльність > До уваги ПВС
КрНУ
Наукова діяльність

До уваги ПВС університету!

Про публікаційну активність і наукометричний статус науково-педагогічних працівників, наукових видань університету

Про надання освітніх послуг

Форма для проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Форма для проекту фундаментального дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Форма проекту наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки молодих учених

Проект Положення про науковий семінар при спеціалізованих вчених радах

Проект Положення про наукові школи вищого навчального закладу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р "Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки"

Реєстрація у базах даних Orcid та Google Scholar

Вимоги до оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Зразок оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Інформація про українські, російські та закордонні видання (у т.ч. з імпакт-фактором), у яких можуть бути опубліковані наукові результати дисертації на здобуття вченої ступені доктора та кандидата наук

Розпорядження про розміщення публікацій ПВС

Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсноговідбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року.

Документи для укладення договорів на виконання НДР за кошти замовників

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР

АКТ ДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

Бланк договора на виконання науково-дослідних робіт

Зразок технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт

Бланк технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт

Протокол погодження кошторисної вартості науково-дослідних робіт

Зразок протоколу погодження кошторисної вартості науково-дослідних робіт

Зразок калькуляції кошторисної вартості

КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ

Календарний план виконання науково-дослідних робіт

Зразок календарного плану виконання науково-дослідних робіт

Бланк акту здачі-приймання науково-дослідних робіт

Бланк заяви

Довідка про науково-дослідну роботу

Документи для укладення договорів про співробітництво

Зразок договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та закладои освіти

Бланк договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та закладои освіти

Зразок договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та підприємством

Бланк договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та підприємством

До уваги молодих учених університету!

Інформація про державні та загальноакадемічні форми підтримки молодих учених (премії, стипендії, гранти)

До уваги науковців університету!

К О Н Ц Е П Ц І Я вдосконалення регламентації окремих видів науково-дослідної діяльності ПВС Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДОВГОСТРОКОВА ПРОГРАМА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО "КАДРИ 2016-2021"

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2019 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2018 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2017 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2016 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2015 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2014 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2013 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2012 році

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності КрНУ у 2011 році

Вільні наукові ресурси США

До відома наукових керівників фундаментальних і прикладних досліджень за рахунок коштів державного бюджету!!!

!!!Науково-виробничі інтереси підприємств Білорусі

Про оптимізацію управлінської організації науково-дослідної діяльності на кафедрах, інститутах і факультетах

Про оптимізацію планування та захистів кандидатських і докторських дисертацій


Конкурс на отримання грантів для молодих учених

КрНУ