Головна > Наукова діяльність > До уваги ПВС
КрНУ
Наукова діяльність

До уваги ПВС університету!

Проєкт положення про науково-дослідний центр

Проєкт положення про експериментальну лабораторію науково-дослідного центру

Проєкт положення про науковий семінар при спеціалізованих вчених радах

Про публікаційну активність і наукометричний статус науково-педагогічних працівників, наукових видань університету

Про надання освітніх послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р "Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки"

Реєстрація у базах даних Orcid та Google Scholar

Вимоги до оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Зразок оформлення звітів з НДР за рахунок робочого часу викладача

Інформація про українські, російські та закордонні видання (у т.ч. з імпакт-фактором), у яких можуть бути опубліковані наукові результати дисертації на здобуття вченої ступені доктора та кандидата наук

Розпорядження про розміщення публікацій ПВС

Документи для укладення договорів на виконання НДР
за кошти замовників

Документи для укладення договорів про співробітництво

Зразок договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та закладои освіти

Бланк договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та закладои освіти

Зразок договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та підприємством

Бланк договору про науково-педагогічне співробітництво між КрНУ та підприємством

До уваги молодих учених університету!

Інформація про державні та загальноакадемічні форми підтримки молодих учених (премії, стипендії, гранти)

До уваги науковців університету!

К О Н Ц Е П Ц І Я вдосконалення регламентації окремих видів науково-дослідної діяльності ПВС Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Вільні наукові ресурси США

!!!Науково-виробничі інтереси підприємств Білорусі

Про оптимізацію управлінської організації науково-дослідної діяльності на кафедрах, інститутах і факультетах

Про оптимізацію планування та захистів кандидатських і докторських дисертацій


Конкурс на отримання грантів для молодих учених

КрНУ