Головна > Наукова діяльність > Патентно-ліцензійна та інноваційна діяльність
КрНУ


Патентно-ліцензійна та інноваційна діяльність


ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2020 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2019 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2018 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2017 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2016 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2015 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за 2014 р.

Реєстр охоронних документів, власником яких є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (2010-2013 рр.)

 

ОСНОВНі ЗАВДАННЯ НДЧ
У ГАЛУЗІ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Задля забезпечення ефективного трансферу технологій у контексті комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності університету в складі науково-дослідної частини, Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, а також науково-дослідного інституту технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем працює три фахівці в галузі патентознавства, фандрайзингу та трансферу технологій.

Здійснюється інформаційно-консультативна підтримка установ, організацій, підприємств, фізичних осіб, зокрема підготовка та поширення інформаційних матеріалів з питань інноваційної та науково-технічної діяльності в регіоні, області, країні у вигляді патентів, монографій тощо. Сформована та постійно оновлюється база даних наукових, науково-технічних та інженерних розробок науковців, аспірантів і студентів університету. Удосконалюється система інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності ВНЗ.

Упровадження результатів пріоритетних наукових досліджень і розробок, захищених охоронними документами, що є інтелектуальною власністю університету, у виробництво:
патенти на корисну модель
- Спосіб ударно-імпульсного ущільнення композитних матеріалів заводи "ЖБІ" і "ЖБК", м. Кременчук);
- Віброімпульсна машина для ущільнення будівельних матеріалів (заводи "ЖБІ" і "ЖБК", м. Кременчук);
- Робочий орган для ущільнення будівельних матеріалів (заводи "ЖБІ" і "ЖБК", м. Кременчук);
- Ударно-імпульсна машина для ущільнення композитних матеріалів (заводи "ЖБІ" і "ЖБК", м. Кременчук);
- Спосіб зміцнення деталей гірничого обладнання (АТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя);
- Спосіб вибухового зміцнення та плакування зубів ковшів екскаваторів (АТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя);
- Спосіб штампування ребер жорсткості (АТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя);
- Заряд для направленого розколу (ВАТ "Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК)", м. Комсомольськ);
- Свердловинний заряд (ВАТ "Полтавський ГЗК", м. Комсомольськ);
- Спосіб синтезу матеріалів (ЗТПП Техипаесмашсервіс, м. Запоріжжя);
- Спосіб зміцнення та легування вибухом (Інженерний центр твердих сплавів "Світ-кермет", м. Світловодськ);
- Спосіб отримання шаруватих композиційних матеріалів вибухом (ВАТ "Полтавський ГЗК", м. Комсомольськ);
- Заряд для направленого розколу (ВАТ "Полтавський ГЗК", м. Комсомольськ);
- Спосіб виготовлення деталей типу "дифузор" методом локальної деформації (ПАТ "Кредмаш", м. Кременчук);
- Пристрій для технологічних випробувань при листовому штампуванні (ПАТ КрКЗ, м. Кременчук);
- Вібропрес для формування виробів з металевих порошків (ТОВ НВП "Тангстен" м. Світловодськ);
- Спосіб формування виробів з металевих порошків (ТОВ НВП "Тангстен" м. Світловодськ).

КрНУ забезпечує виконання відповідного кластеру Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної структури" а також Регіональної програми "Інноваційний розвиток Полтавської області на 2018-2023 роки":
- надання методичної допомоги в розвитку інноваційної діяльності для малих та середніх підприємств області; не менше 4 разів на рік, або 12 заходів на час дії Програми;
- поповнення бази даних наукових розробок для впровадження, розповсюдження не менше 50 примірників інформаційних матеріалів;
- надання практичної допомоги з розробки документів для інноваційно-інвестиційних проектів, не менше 100 консультацій на рік;
- сприяння розвитку винахідництва в області та впровадження об'єктів інтелектуальної власності в економіку регіону, надання не менше 25-30 методичних консультацій;
- інтенсифікація процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- підтримка ініціативної молоді, налагодження взаємодії між бізнесом і КрНУ.

 

 

КрНУ