Головна
КрНУЕлектронний щоквартальний науково-практичний журнал
"Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах"

ISSN:
Мова рукопису:
Періодичність видання:
Рік заснування:
Режим доступу:
Засновники:

 

 

2307-9770
українська, російська, англійська
4 рази на рік
2013 
http://eetecs.kdu.edu.ua.
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У журналі після анонімного рецензування публікуються статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних  та педагогічних наук.

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Журнал індексується у реферативних базах даних:
– Загальнодержавна база даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА»;
– Український реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО».

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

1. Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику
(відповідальна за рубрику проф. Поясок Т.Б.)

2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
(відповідальні за рубрику проф. Чорний О.П., проф. Поясок Т.Б.)

3. Інженерні інформаційні технології та системи
(відповідальний за рубрику проф. Чорний О.П.)

4. Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи
(відповідальний за рубрику проф. Родькін Д.Й.)

5. Екологія, екологічна безпека, охорона праці та безпека життєдіяльності
(відповідальний за рубрику проф. Никифоров В.В.)

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу та  умовами і правилами публікації  можна на  сайті журналу:  http://eetecs.kdu.edu.ua.

Адреса редакції:
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (к. 2409б),
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна

E-mail журналу: eetecs@kdu.edu.ua

 

КрНУ