Головна> Економічна діяльність  
КрНУ
ЗВІТ
про виконання кошторису (загальний і спеціальний фонди) згідно
із затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
планами асигнувань і використань бюджетних коштів
на 2017 рік


Статті витрат Сума коштів, грн. Відсоток у річному кошторисі, %
 
Оплата праці працівників 45902247 93,47 %
 
Нарахування на фонд оплати праці 10377193
 
Стипендії та забезпечення сиріт 18565387
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6885869
 
Разом обов`язкових платежів 81730696
 
Податки, господарчі витрати та придбання малоцінних предметів для навчального процесу 5134287 5,87%
 
Придбання предметів довгострокового використання за рахунок благодійних внесків 59590 0,07%
 
Капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок благодійних внесків 512548 0,59%
 
Усього витрат за затвердженим кошторисом 87437121 100%

ЗВІТ
про виконання кошторису (загальний і спеціальний фонди) згідно
із затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
планами асигнувань і використань бюджетних коштів
на 2016 рік


Статті витратСума коштів, грн.Відсоток у річному кошторисі, %
 
Оплата праці працівників 36163431 94,7%
 
Нарахування на фонд оплати праці 7986910
 
Стипендії та забезпечення сиріт 20995804
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5955054
 
Разом обов`язкових платежів 71101199
 
Податки, господарчі витрати та придбання малоцінних предметів для навчального процесу 3863003 5,1%
 
Придбання предметів довгострокового використання 121327 0,2%
 
Усього витрат за затвердженим кошторисом 75085529 100%

ЗВІТ
про виконання кошторису (загальний і спеціальний фонди) згідно
із затвердженими Міністерством освіти і науки України
планами асигнувань і використань бюджетних коштів
на 2015 рік


Статті витратСума коштів, грн.Відсоток у річному кошторисі, %
 
Оплата праці працівників 30871776 94,5%
 
Нарахування на фонд оплати праці 11226675
 
Стипендії та забезпечення сиріт 21818061
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5244051
 
Разом обов`язкових платежів 69160563
 
Податки, господарчі витрати та придбання малоцінних предметів для навчального процесу 3669620 5,0%
 
Придбання предметів довгострокового використання 344412 0,5%
 
Усього витрат за затвердженим кошторисом 73174595 100%

Планова діяльність

Кошторис КрНУ

Кошторис коледжу КрНУ

Штатний розпис КрНУ

Штатний розпис коледжу КрНУ

Штатний розпис НДЧ КрНУ

Фінансові документи

Баланс (форма №1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про фінансові результати (Форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Звіт пронадходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д)

Звіт про власний капітал (форма №4-дс)

Звіт про рух необоротних активів (форма №5)

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5-дс)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-д)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7-д 1, № 7-м1)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д)


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

При цьому Конституційний Суд України рішенням № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року офіційно дав тлумачення, що до конфіденційної інформації про особу відносяться окрім іншого будь-які відомості та/або дані про відносини майнового характеру.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована є персональними даними, що обробляються, використовуються та поширюється виключно за згодою фізичної особи, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка цих даних.

Отже, відомості про заробітну плату працівників є персональними даними, відносяться до конфіденційної інформації і можуть бути поширені тільки за згодою самих працівників.

Як виняток, відповідно до п.6 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, до інформації з обмеженим доступом не належать декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

Жодна посада в університеті не належить до цього переліку, а також до переліку осіб, зазначених в п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, для яких передбачено доступ до інформації щодо розмірів, видів оплати праці, а також одержаних цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунків (пожертв).

КрНУ