Головна> Економічна діяльність  
КрНУ

ЗВІТ
про виконання кошторису (загальний і спеціальний фонди) згідно
із затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
планами асигнувань і використань бюджетних коштів
на 2014 рік


Статті витратСума коштів, грн.Відсоток у річному кошторисі, %
 
Оплата праці працівників2764475994,3%
 
Нарахування на фонд оплати праці10023111
 
Стипендії та забезпечення сиріт18396783
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв4757445
 
Разом обов`язкових платежів60822098
 
Податки, господарчі витрати та придбання малоцінних предметів для навчального процесу34621285,4%
 
Придбання предметів довгострокового використання 1989860,3%
 
Усього витрат за затвердженим кошторисом64483212100%

Фінансові документи

Річний звіт за 2014 рік:

Інформація про використання бюджетних коштів в розрізі програмЗвіти за I квартал 2015 року:

Звіти за II квартал 2015 року:

Кошторис КрНУ на 2015 рік

Кошторис коледжу КрНУ на 2015 рік

Штатний розпис КрНУ на 2015 рік

Штатний розпис коледжу КрНУ на 2015 рік

Штатний розпис НДЧ КрНУ на 2015 рік

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

При цьому Конституційний Суд України рішенням № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року офіційно дав тлумачення, що до конфіденційної інформації про особу відносяться окрім іншого будь-які відомості та/або дані про відносини майнового характеру.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована є персональними даними, що обробляються, використовуються та поширюється виключно за згодою фізичної особи, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка цих даних.

Отже, відомості про заробітну плату працівників є персональними даними, відносяться до конфіденційної інформації і можуть бути поширені тільки за згодою самих працівників.

Як виняток, відповідно до п.6 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, до інформації з обмеженим доступом не належать декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

Жодна посада в університеті не належить до цього переліку, а також до переліку осіб, зазначених в п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, для яких передбачено доступ до інформації щодо розмірів, видів оплати праці, а також одержаних цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунків (пожертв).

КрНУ