Головна>Факультети, кафедри >Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії (ФЕКІ)
КрНУ
Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії (ФЕКІ)

Д Е К А Н А Т


   Декан факультету: Мосьпан Владислав Олександрович,
кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, відмінник освіти України.
   Заступник декана: Саньков Сергій Володимирович.

Факультет утворений 2005 року і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра спеціаліста та магістра в галузях знань:
- системні науки та кібернетика;
- інформатика та обчислювальна техніка;
- радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;
- автоматика та управління;

Кафедри: "Комп'ютерні та інформаційні системи", "Електронні апарати", "Вища математика та інформатика", "Інформаційно-управляючих систем".
Студентів - близько 800, форма навчання - денна.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Інформатика, комп'ютерна інженерія, радіоелектронні апарати, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформатика; комп'ютерні системи та мережі; виробництво електронних засобів (спеціалізація - електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації); біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні науки.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Інформатизація всіх сфер діяльності людини і суспільства, створення і використання програмного забезпечення, проведення теоретичних і експериментальних досліджень у галузі математики, інформатики, програмування та обчислювальної техніки, проектування, експлуатація і сервісне обслуговування комп'ютерних систем та мереж, виробництво ЕОМ та іншого обладнання для обробки інформації, створення системного програмного забезпечення, робота з базами даних, розрахунок, конструювання, діагностика і ремонт електронного устаткування, у тому числі біотехнічних та медичних апаратів і систем, побутової радіоелектронної апаратури, банківських апаратів та систем захисту об'єктів та інформації, з інформаційних систем та технологій, а також у галузі автоматизації виробничих систем.


      Факультет електроніки і ком`ютерної інженерії є наймолодшим факультетом університету і це є цілком природнім, оскільки всі напрями підготовки студентів нашими кафедрами орієнтовані на сучасні високі технології, як в інформаційному сенсі, так і у конструктивному, виробничому та інших.

      Між тим, кафедри факультету є найстарішими, оскільки саме з них починалося формування навчального закладу як такого. Перш за все, це кафедри "Електронні апарати", яка починає свою історію у 1964 році, як кафедра "Електротехнічних дисциплін", перетворившись після виокремлення кафедри "Автоматизації виробничих процесів та робототехніки" у кафедру "Електротехніки та електроніки" , а потім - у випускаючу кафедру "Електронні апарати". Це кафедра "Комп`ютерно-інформаційних систем", яка теж сформувалася з працівників колишньої кафедри "Електротехнічних дисциплін", це і кафедра "Інформатики і вищої математики", утворена з кафедри "Вищої математики", без якої не існують жоден навчальний заклад. В цей ювілейний рік факультет поповнився новою потужною за науковим потенціалом кафедрою "Інформаційно-управляючих систем".

      На поточний час факультет є одним з найпотужніших в університеті, де навчаються близько 700 студентів денної форми, які готуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. На кожній кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проходили підготовку докторанти. Отже забезпечується наскрізна підготовка фахівців всіх рівнів за трьома напрямами: Комп`ютерна інженерія, Радіоелектронні апарати та Інформатика.

      Науковці кафедр успішно проводять дослідження за найперспективнішими сучасними напрямами, щорічно проводиться науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля в технічних і біологічних об`єктів", яка в минулому році набула статус міжнародної.

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ


Завідувач кафедри Мосьпан Владислав Олександрович, кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, Відмінник освіти України.

Навчальний корпус №1, ауд.1203, тел. З-20-01.

Спеціальності

7.091001 Виробництво електронних засобів

Спеціалізація:
Електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації

7.091002 Біотехнічні та медичні апарати і системи

7.091003 Електронна побутова апаратура

Кваліфікація: інженер-електронік.

      Заснована кафедра у 1974 році як кафедра "Електротехнічних дисциплін" в результаті реорганізації створеної ще у 1967 р. кафедри Загальнотехнічних дисциплін Кременчуцького загальнотехнічного факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту.

      З моменту створення кафедри і до 1999 р. її беззмінним завідувачем був ректор КДПУ, академік Маслов Володимир Єлісейович. Переломним у діяльності кафедри стає 1984 р., коли у тодішньому Кременчуцькому філіалі Харківського політехнічного інституту починається наскрізна підготовка фахівців електротехнічного спрямування: інженерів-електриків та інженерів-електромеханіків.

      У 1986 році кафедра розділилася на випускаючу кафедру Автоматизації виробничих процесів та робототехніки (зараз кафедра Систем автоматизованого управління електроприводами) та загальноінженерну - Електротехнічних дисциплін. Вимоги часу поставили перед керівництвом інституту питання про необхідність відкриття підготовки фахівців з принципово нового напрямку - електронного апаратобудування та експлуатації сучасних складних комп'ютеризованих електронних систем різного призначення.

      Кафедра реформується у кафедру "Електротехніки та електроніки" і починає складний шлях формування нового напрямку освітньої діяльності інституту. У 1995 р. одержана перша ліцензія на підготовку фахівців рівня бакалавр-спеціаліст з напряму 0910 "Електронні апарати" за спеціальністю "Біотехнічні та медичні апарати і системи", у 1996 р. - колектив кафедри докладає багато зусиль і одержує державну ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю "Електронна побутова апаратура" з того ж напряму 0910.

      У 1999 р. одержано дозвіл Міністерства освіти України на здійснення в межах ліцензованого напряму 0910 підготовки фахівців рівня бакалавр-спеціаліст за спеціалізацією "Електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації".

      З травня 1999 р. кафедра набуває статусу випускаючої і отримує назву кафедри Електронних апаратів, відповідно до назви напряму підготовки фахівців, а завідування новоствореною кафедрою покладається на доцента Владислава Олександровича Мосьпана.

      У 2000 році кафедра одержала державну акредитацію підготовки фахівців рівня бакалавр-спеціаліст за спеціальністю "Біотехнічні та медичні апарати і системи", а в поточному навчальному році планується одержання акредитаційного сертифікату на спеціальність "Електронна побутова апаратура".


КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Завідувач кафедри Луговой Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

 

 

 

 


Професор, д.т.н. Гученко М.І., голова Кременчуцького регіонального центру української асоціації з автоматичного керування

Навчальний корпус № 2, ауд.2414, тел. З-0І-45.

Спеціальність

7.091501 Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація: інженер з комп’ютерних систем

      Кафедра "Комп'ютерні та інформаційні системи" була створена у 1994 році і називалася "Комп'ютерна техніка та програмування". У 1998 році була отримана ліцензія на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", у 2006 ро-ці було акредитовано підготовку за рівнем "Магістр", а також ліцензовано перепідготовку спеціалістів за вказаною спеціальністю. На сьогоднішній день кафед-ра здійснила 10 випусків бакалаврів за напрямом "Комп'ютерна інженерія", 9 випусків спеціалістів та 4 випуски магістрів з комп'ютерних систем та мереж (всього більше 500 бакалаврів та 450 спеціалістів і ма-гістрів).

      Випускники кафедри працюють на ключових посадах відділах переважної більшості підприємств, фінансових установ, організацій бюджетної сфери та торгівлі міста, підприємствах та організаціях Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави, Кривого Рогу, а також за кордоном.\Наукова робота на кафедрі ведеться за напрямками "Методи активної ідентифікації параметрів динамічних систем" (науковий керівник - проф., д.т.н. Гученко М.І.) та "Високопродуктивні комп'ютери та розпо-ділені обчислення" (наукові керівники - зав. каф., засл. працівник освіти України, проф. Луговой А.В. та доцент, заст. зав. каф. Сисюк Г.Ю.)

      За участю викладачів кафедри видано підручник та п'ять навчальних посібників з грифом МОН України, більш як 100 мето-дичних розробок, які використовуються в навчальному процесі. За останні три роки видано 2 монографії.

      Плідна робота професорсько-викладацького складу кафедри за останні п'ять років відзначена на держав-ному та відомчому рівні. Серед викладачів кафедри - кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня (2008 р.), заслу-жений працівник освіти України (2004 р.), кавалер знаку "Петро Могила" (2006 р.) професор Луговой А.В. На кафедрі також працюють заслужений винахідник України доцент Селігей О.М., професор Гученко М.І., нагороджений знаком "Відмінник освіти" та доцент Сисюк Г.Ю., нагороджений почесною грамотою Мініс-терства освіти і науки України. Керівництво та виклада-чі кафедри неодноразово нагороджувались почесними грамотами обласної адміністрації, обласної ради, Кре-менчуцького міськвиконкому та районних рад м. Кременчука за значний внесок в розвиток національної освіти та науки.

      Лабораторна база кафедри налічує п'ять лабораторій та кабінет дипломного проектування. У методичному кабінеті зберігається понад 7000 примірників методичних видань, розроблених викладачами кафедри, що використовуються у навчальному процесі. Електронні версії цих видань доступні для студентів у Web-бібліотеці.

      Кожен п'ятий студент старших курсів бере участь у науково-дослідній роботі під керівництвом провідних викладачів кафедри. Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та олімпіадах.

    У середньому за рік за авторством студентів кафедри публікується понад 18 тез доповідей на конференціях різних рівнів та 5-7 статей у наукових виданнях.

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Завідувач кафедри  Ляшенко Віктор Павлович, к.ф.-м.н., доцент.

Навчальний корпус № 2, ауд. 2404, тел. 3-00-50.

    Історія кафедри починається з 1972 року, коли Кременчуцький загально-технічний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту був реорганізований у філіал Харківського автодорожнього інституту і одночасно була створена кафедра "Вищої математики і теоретичної механіки". Очолив кафедру к.т.н, доц. Овчарук Олександр Максимович.

    У 1974 році завідувачем кафедри "Вищої математики" був обраний кандидат фіз.-мат. наук, доцент Зінов'єв Анатолій Семенович, який очолював її на протязі 10 років.

    У 1986 році А.С.Зінов'єв був призначений деканом машинобудівного факультету, а на посаду завідуючого кафедрою вищої математики обраний доцент кандидат фіз.-мат. наук Валерій Олегович Семенов.

    Після захисту докторської дисертації в 1994 році, кафедру очолив д.т.н., професор В'ячеслав Петрович Шаблій. У 1993 році В.П. Шаблій був обраний у Сполучених Штатах Америки дійсним членом Міжнародної транспортної академії САЄ.

    З осені 2002 року кафедру очолив д. фіз.-мат. наук, професор В.В.Богобоящий. Викладачами кафедри у цей час розроблялись навчальні та робочі програми нових дисциплін. У 2003 році кафедра була перейменована в кафедру "Інформатики і вищої математики" (наказом № 196-І від 17.11. 2003 р.).

    У березні 2005 року В.В. Богобоящий передчасно пішов із життя.

    З березня 2004 року кафедру очолив доцент Ляшенко Віктор Павлович.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ І УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ


Завідувач кафедри  Оксанич Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний корпус № 7, ауд. 7406, тел. 2-224.


    Кафедра була створена у вересні 2010 року. Загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 14 осіб, з яких 5 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, доцентів. Всі викладачі мають відповідну базову освіту. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Оксанич А.П.

   Кафедра проводить ліцензування освітньої діяльності за напрямами 6.050101 "Комп'ютерні науки" та 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" з метою забезпечення підприємств різних галузей, установ та організацій м. Кременчука і регіону висококваліфікованими фахівцями з інформаційних систем та технологій, а також фахівцями у галузі автоматизації виробничих систем. Актуальність проблеми підготовки фахівців таких напрямів обумовлена новими тенденціями розвитку регіону, реформуванням виробництва та його орієнтацією на всебічне використання інформаційно-аналітичних систем та комп`ютерно-інтегрованих технологій.

   Потреба підприємств регіону у висококваліфікованих спеціалістах підтверджується замовленнями наступних підприємств ВАТ "Полтавський ГЗК", ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", ХК "АвтоКрАЗ", ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ВАТ "Завод напівпровідників", ТОВ "Сілікон", ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", ВАТ "Укртатнафта", ПП "Галар", НВПП "Сандра", Кременчуцьке відділення ВАТ "УСК "Дженералі Гарант".

   Планується організація навчального процесу для контингенту студентів з ліцензованим обсягом прийому 25 осіб на рік по кожному напряму підготовки. Для цього професорсько-викладацьким складом кафедри розробляються робочі навчальні плани та повне методичне забезпечення з усіх курсів фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів.

   На кафедрі відкрита денна та заочна аспірантура за спеціальністю 05.13.06 "Інформаційні технології" та 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки". Активно ведеться науково-дослідна робота з аспірантами, проводяться семінари і конференції для молодих учених.

   У центрі постійної уваги викладачів кафедри знаходиться виховна сторона навчального процесу. Виховна робота ведеться з першого курсу, коли за мету ставиться пробудження у першокурсників інтересу до професійних знань, прогресивних технологій; зацікавленості при опануванні основами інженерного мислення; виховання комунікаційної культури майбутнього спеціаліста.

А Д Р Е С А   Ф А К У Л Ь Т Е Т У

Наша адреса: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, навчальний корпус № 2, ауд. 2314.

Контактні телефони факультету: декан (5366) 2–45–86, деканат (5366) 2–51–67.

E-mail: demf@kdu.edu.ua

КрНУ