Головна>Факультети, кафедри >Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії (ФЕКІ)
КрНУ


Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії (ФЕКІ)

Д Е К А Н А Т


   Декан факультету: Мосьпан Владислав Олександрович,
кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, відмінник освіти України.

   Заступник декана: Саньков Сергій Володимирович.

Факультет утворений 2005 року і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра спеціаліста та магістра в галузях знань:
- системні науки та кібернетика;
- інформатика та обчислювальна техніка;
- радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;
- автоматика та управління;

Кафедри: "Комп'ютерні та інформаційні системи", "Електронні апарати", "Вища математика та інформатика", "Інформаційно-управляючих систем".
Студентів - близько 800, форма навчання - денна.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Інформатика, комп'ютерна інженерія, радіоелектронні апарати, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформатика; комп'ютерні системи та мережі; виробництво електронних засобів (спеціалізація - електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації); біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні науки.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Інформатизація всіх сфер діяльності людини і суспільства, створення і використання програмного забезпечення, проведення теоретичних і експериментальних досліджень у галузі математики, інформатики, програмування та обчислювальної техніки, проектування, експлуатація і сервісне обслуговування комп'ютерних систем та мереж, виробництво ЕОМ та іншого обладнання для обробки інформації, створення системного програмного забезпечення, робота з базами даних, розрахунок, конструювання, діагностика і ремонт електронного устаткування, у тому числі біотехнічних та медичних апаратів і систем, побутової радіоелектронної апаратури, банківських апаратів та систем захисту об'єктів та інформації, з інформаційних систем та технологій, а також у галузі автоматизації виробничих систем.


      Факультет електроніки і ком`ютерної інженерії є наймолодшим факультетом університету і це є цілком природнім, оскільки всі напрями підготовки студентів нашими кафедрами орієнтовані на сучасні високі технології, як в інформаційному сенсі, так і у конструктивному, виробничому та інших.

      Між тим, кафедри факультету є найстарішими, оскільки саме з них починалося формування навчального закладу як такого. Перш за все, це кафедри "Електронні апарати", яка починає свою історію у 1964 році, як кафедра "Електротехнічних дисциплін", перетворившись після виокремлення кафедри "Автоматизації виробничих процесів та робототехніки" у кафедру "Електротехніки та електроніки" , а потім - у випускаючу кафедру "Електронні апарати". Це кафедра "Комп`ютерно-інформаційних систем", яка теж сформувалася з працівників колишньої кафедри "Електротехнічних дисциплін", це і кафедра "Інформатики і вищої математики", утворена з кафедри "Вищої математики", без якої не існують жоден навчальний заклад. В цей ювілейний рік факультет поповнився новою потужною за науковим потенціалом кафедрою "Інформаційно-управляючих систем".

      На поточний час факультет є одним з найпотужніших в університеті, де навчаються близько 700 студентів денної форми, які готуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. На кожній кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проходили підготовку докторанти. Отже забезпечується наскрізна підготовка фахівців всіх рівнів за трьома напрямами: Комп`ютерна інженерія, Радіоелектронні апарати та Інформатика.

      Науковці кафедр успішно проводять дослідження за найперспективнішими сучасними напрямами, щорічно проводиться науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля в технічних і біологічних об`єктів", яка в минулому році набула статус міжнародної.

К О Н Т А К Т И


Адреса: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, навчальний корпус № 2, ауд. 2314.


Контактні телефони: декан (5366) 2–45–86, деканат (5366) 2–51–67.

E-mail: demf@kdu.edu.ua

КрНУ