Головна КрНУ> Підрозділи

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації


Колектив ЦПКПА, 2020 р.
Сохін Н. Л., фахівець; Сошенко С.М., директор; Барсакова Ю. А., фахівець;
Підвальна Л. П., провідний фахівець

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації (ЦПКПА) є важливою ланкою в структурі університету задля оволодіння, оновлення та поглиблення слухачами спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню посадових обов'язків, розширенню компетенцій фахівців.

У сучасному світі, де вимоги до професійних вмінь та навичок змінюються швидше ніж покоління, перед кожним з нас виникає необхідність постійного поглиблення, розширення й оновлення знань впродовж усього життя.

ЦПКПА відіграє важливу роль у регіональному розвитку системи освіти дорослих, реалізації принципу "освіта впродовж життя", широкому впровадженні новітніх освітніх технологій з метою професійної адаптації населення до вимог сучасного ринку праці.Сторінки історії

Факультет підвищення кваліфікації заснований 6 вересня 1989 року у складі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Харківському державному політехнічному інституті. 1991 року підпорядкований Кременчуцькому філіалу Харківського державного політехнічного інституту під керівництвом професора Маслова В.Є.

Задля підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів народного господарства факультетзабезпечив перепідготовкуфахівців(друга вища освіта) за спеціальностями "Організація виробництва та ринкова економіка", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Комп'ютерні системи і мережі", "Маркетинг", "Енергетичний менеджмент".Усього другу вищу освіту отримали більше 2000слухачів, зокрема й керівники міста та найбільших підприємств Полтавщини.

З метою якісної організації навчання до складу факультету включено підготовче відділення для іноземних громадян за інженерним та медичним напрямом,відділення підготовки слухачів - громадян України та підготовчі курси.

Завдяки підтримці ректора університету професора Загірняка М.В. налагоджена співпраця з міським і обласним центром зайнятості щодо підвищення кваліфікації безробітних спеціалістів за напрямами "Комп'ютерні та інформаційні системи", "Облік та аудит" за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України.

На замовлення міського Фонду підтримки підприємництва організовано курси підвищення кваліфікації "Основи підприємницької діяльності".

Підвищення кваліфікації викладачів і фахівців університету та коледжів у ЦПКПА дозволило збільшити кількість слухачів сектору підвищення кваліфікації до 600 осіб на рік.

Із 2006 року навчально-науковий центр післядипломної освіти підпорядковано проректорові з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті к.т.н., доценту Сергієнкові Сергію Анатолійовичу. У цей час університет отримав дозвіл на підготовку слухачів за 44 напрямами екстернатної форми навчання. Усього в системі екстернату навчалосяпонад 180 екстернів.

У 2011 році розпочато підвищення кваліфікації учителів фізичного виховання, тренерів дитячих юнацьких спортивних шкіл м.Кременчука, Полтавської, Кіровоградської, Сумської та Одеської областейза напрямом підготовки 014.11 Середня освіта (Фізична культура).


Зустріч викладачів і фахівців ЦПКПА зі студентами із Франції

У 2016 році підрозділ перейменовано в ЦПКПА, директором призначено к.пед.н., доцента Сошенко Світлану Михайлівну.

За співпраці з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) КрНУ визначено базовим закладом вищої освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Упродовж 12 років щороку проходять ЗНО в університеті понад 1500 випускників закладів освіти Полтавської обл.


Вітання випускників пілотної програми підтримки талановитої молоді

На підготовчих курсах формується контингент абітурієнтів -близько 600 випускників закладів загальної середньої освіти переважно м. Кременчука, Полтавщини та прилеглих регіонів. Для активізації профорієнтаційної діяльності в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській обл. відкрито навчально-консультаційні пункти.

Понад 70 випускників отримали своєчасну фінансову підтримку - оплату за навчання на підготовчих курсах від фонду "Джерело Дніпра", що дозволило їм краще підготуватися до ЗНО та здійснити свої професійні плани.

ЗАПРОШУЄМО ОТРИМАТИ ЯКІСНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В НАШОМУ ЦЕНТРІ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ВАШИХ ПОТРЕБ У ОСОБИСТІСНОМУ І ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ!