Головна>Факультети, кафедри >Факультет природничих наук
КрНУ
Факультет природничих наук

Факультет природничих наук КрНУ (далі ФПН), створений відповідно до наказу університету № 202-1 від 19 лютого 2003 р. Діяльність ФПН спрямована на виконання організаційних, освітніх, виховних, наукових та інших завдань вищої школи.

Факультет очолює доктор технічних наук, доцент Бахарєв Володимир Сергійович (+38(067)7338626, v.s.baharev@gmail.com).

На факультеті працюють:
- фахівець І категорії Литвин Наталія Олександрівна;
- фахівець Солодовнікова Олена Олександрівна.

Заступники декана:
- к.т.н., доцент Козарь Валентин Іванович;
- ст. викл. Никифорова Олена Олексіївна - заступник декана з виховної роботи.

До складу ФПН входять чотири кафедри:
- Екологічної безпеки та організації природокористування (ЕБОП) , завідувач - д.т.н., проф. В.М. Шмандій;
- Геодезії, землевпорядкування та кадастру (ГЗК), завідувач - д.т.н., проф. В.В. Артамонов;
- Біотехнологій та біоінженерії (ББ), завідувачка - к.х.н., доцент О.В. Новохатько;
- Здоров'я людини та фізичної культури (ЗЛФК), завідувачка - к.б.н., доцент О.І Антонова;
- Охорони праці, цивільної та промислової безпеки (ОПЦПБ), завідувач - д.т.н., доцент С.В. Сукач.

Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на кафедрах ФПН ведеться за спеціальностями (спеціальність / кафедра):
- 101 - "Екологія" / ЕБОП;
- 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" / ЕБОП;
- 014.11 - "Середня освіта (Фізична культура)" / ЗЛФК;
- 227 - "Фізична терапія, ерготерапія" / ЗЛФК;
- 162 - "Біотехнології та біоінженерія" / ББ;
- 193 - "Геодезія та землеустрій" / ГЗК;
- 192 - "Будівництва та цивільна інженерія" / ГЗК; - 263 - "Цивільна безпека" / ОПЦПБ.

Підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти ведеться за спеціальностями:
- 101 - "Екологія", освітні програми: "Екологія та охорона навколишнього середовища" (кафедра ЕБОП), "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" (кафедра ББ);
- 183 - "Технології захисту навколишнього середовища", освітня програма - "Екологічна безпека" (кафедра ЕБОП);
- 193 - "Геодезія та землеустрій", освітня програма - "Землеустрій та кадастр" (кафедра ГЗК).

Підготовка фахівців на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти здійснюється за спеціальністю: 101 - "Екологія".
Станом на 01.10.2018 року загальний контингент студентів усіх рівнів підготовки ФПН складає 508 осіб, з них - 401 особа денної форми навчання.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.

7 корпус, 5 поверх, ауд. 7515. 7516.

Тел. +38(0536) 74-11-15.

 

КрНУ