Головна>Факультети, кафедри >Факультет природничих наук
КрНУ
Факультет природничих наук

УВАГА

Відповідно до п. 2 наказу № 112-1 від 29 червня 2021 року «Про реорганізацію структурних підрозділів Університету» буде створено навий навчально-науковий інститут «Механічної інженерії, транспорту та природничих наук» шляхом злиття ННІ «Механіки і транспорту» та Факультету природничих наук.

В.о. Декана ФПН Бахарєв В.С. є претендентом на посаду директора створеного ННІ.

Проєкт Стратегічної програми розвиту ННІ «Механічної інженерії, транспорту та природничих наук»

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Факультет природничих наук КрНУ (далі ФПН), створений відповідно до наказу університету № 202-1 від 19 листопада 2003 року. Діяльність ФПН спрямована на виконання організаційних, освітніх, виховних, наукових та інших завдань вищої освіти.

Факультет очолює доктор технічних наук, доцент Бахарєв Володимир Сергійович (+38(067)7338626, v.s.baharev@gmail.com).

На факультеті працюють:
- фахівець І категорії Литвин Наталія Олександрівна;
- фахівець Солодовнікова Олена Олександрівна.

Заступники декана:
- к.т.н., доцент Козарь Валентин Іванович;
- ст. викл. Никифорова Олена Олексіївна - заступник декана з виховної роботи.

До складу ФПН входять чотири кафедри:
- Екологічної безпеки та організації природокористування (ЕБОП) , завідувач - д.т.н., проф. В.М. Шмандій;
- Геодезії, землевпорядкування та кадастру (ГЗК), завідувач - д.т.н., проф. В.В. Артамонов;
- Біотехнологій та біоінженерії (ББ), завідувачка - к.х.н., доцент О.В. Новохатько;
- Здоров'я людини та фізичної культури (ЗЛФК), завідувачка - к.б.н., доцент О.І Антонова;
- Охорони праці, цивільної та промислової безпеки (ОПЦПБ), завідувач - д.т.н., доцент С.В. Сукач.

Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на кафедрах ФПН ведеться за спеціальностями (спеціальність / кафедра):
- 101 - "Екологія" / ЕБОП;
- 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" / ЕБОП;
- 014.11 - "Середня освіта (Фізична культура)" / ЗЛФК;
- 227 - "Фізична терапія, ерготерапія" / ЗЛФК;
- 162 - "Біотехнології та біоінженерія" / ББ;
- 193 - "Геодезія та землеустрій" / ГЗК;
- 263 - "Цивільна безпека" / ОПЦПБ.

Підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти ведеться за спеціальностями:
- 101 - "Екологія", освітні програми: "Екологія та охорона навколишнього середовища" (кафедра ЕБОП), "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" (кафедра ББ);
- 183 - "Технології захисту навколишнього середовища", освітня програма - "Екологічна безпека" (кафедра ЕБОП);
- 193 - "Геодезія та землеустрій", освітня програма - "Землеустрій та кадастр" (кафедра ГЗК).
Підготовка фахівців на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти здійснюється за спеціальністю: 101 - "Екологія".

Станом на 01.11.2020 року загальний контингент студентів усіх рівнів підготовки ФПН складає 558 осіб, з них - 425 осіб денної форми навчання.

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Положення про факультет

Положення про вчену раду факультету

Стратегічна програма розвитку ФПН на період до 2021 року

Положення про навчально-методичну комісію ФПН

Склад вченої ради

Склад науково-методичної ради (засідання НМР ФПН заплановані як окреме питання засідань вченої ради факультету згідно із затвердженим планом роботи)

План роботи факультету

План виховної роботи

План роботи вченої ради

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ФПН СТАНОМ НА 30.12.2020

Звіт про роботу ФПН за період з 2016 по 2021 роки

ПРОЄКТ Стратегічної програми розвитку ФПН на період до 2026 року.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

вул. Першотравнева, 21, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.

7 корпус, 5 поверх, ауд. 7515.

Тел. +38(063)624-84-52.

 

КрНУ