Головна>Факультети, кафедри >Факультет права, гуманітарних і соціальних наук  
КрНУ


Факультет права, гуманітарних і соціальних наук


Декан факультету - Тамара Борисівна Поясок,
доктор педагогічних наук, професор, академік української академії акмеології.

У структурі факультету діє 6 кафедр:
Кафедра галузевих юридичних наук.

Завідувач кафедри, Володимир Леонідович Скрипник,
кандидат юридичних наук, доцент.
Кафедра перекладу.

Чрділелі Тетяна Василівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Кафедра психології, педагогіки та філософії.

Завідувач кафедри Руслана Миколаївна Білоус,
кандидат психологічних наук, доцент.
Кафедра теорії, історії держави та права.

Завідувач кафедри Валерій Дмитрович Шаповал,
кандидат юридичних наук, доцент.
Кафедра українознавства.

Завідувач кафедри Володимир Іванович Маслак,
доктор історичних наук, доцент.
Кафедра філології та видавничої справи.

Завідувач кафедри Ксенія Леонідівна Сізова,
доктор філологічних наук, професор.


На факультеті здійснюється підготовка:
- бакалаврів за спеціальностями
- 022 "Дизайн"
- 029 "Інфрмаційна, бібліотечна та архівна справа";
- 035.04 "Філологія Германські мови та літератури" (переклад включно);
- 053 "Психологія";
- 061 "Журналістика"
- 081 "Право"

Підготовка здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти юридичних та фізичних осіб. На факультеті навчаються студенти денної та заочної форм навчання.

З 2015 року факультет отримав право на підготовку магістрів з таких спеціальностей:
- 051 "Психологія";
- 011 "Наука пр освіту";
- 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа";
- 035 "Філологія";
- 061 "Журналістика";
- 081 "Право".

Високому рівню підготовки сприяє навчально-наукова база: просторі аудиторії, навчально-методичні кабінети, лабораторії. Кафедра галузевих юридичних наук має спеціалізований кабінет з криміналістики, забезпечений необхідним приладдям для практичних занять: чемоданом із дактилоскопії і трасології, мікроскопом, зразками холодної зброї тощо. Працює навчально-методичний кабінет та "Юридична клініка".
На базі кафедри психології, педагогіки та філософії функціонує "Школа юного психолога", лабораторія практичної психології і соціології, кабінет дипломного проектуваня, кабінет експериментальної й інженерної психології.
На факультеті відкрито аспірантуру за двома спеціальностями: 015 - професійна освіта; 032 - історії та археологія.

Діє спеціалізована вчена рада К 45.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

Науковий журнал "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського". Серія "Педагогіка". Видається з 2014 року Вирішення основних питань діяльності факультету права, гуманітарних і соціальних наук відбувається на вченій раді. Ознайомитися з планом її роботи можна тут.

Робота колективу факультету з організації навчальної та наукової роботи підпорядковується головному завданню - вихованню цілісної особистості майбутнього фахівця, яка б об'єднувала в собі інтелектуальну і професійну культуру, здатність до ефективного вирішення професійних проблем з високою громадянською зрілістю, моральними та естетичними якостями. Основою світогляду і освітнім кредо факультету є гасло "Знання - запорука успіху!"

Новини

Вітаємо нове поповнення в дружну родину
Факультету права, гуманітарних і соціальних наук!!!

За традицією, новий навчальний рік ми починаємо із привітання студентів-першокурсників, які поповнюють дружну родину нашого університету і факультету. Як завжди, урочисте святкування почалось із привітання ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професора Загірняка Михайла Васильовича, міського голови Віталія Малецького та членів ректорату.

Продовження святкування для студентів факультету права, гуманітарних і соціальних наук продовжилось вже на факультеті. Декан факультету, доктор педагогічних наук, професор Поясок Тамара Борисівна, вітаючи студентів, побажала всім натхнення на шляху отримання знань, бути активними, зацікавленими і стати справжніми фахівцями обраної справи.

В цьому навчальному році факультет права, гуманітарних і соціальних наук поповнився 103 студентами першого курсу денної форми, які будуть навчатися за освітнім ступенем "Бакалавр" за напрямами "Філологія: Германські мови та літератури", "Журналістика", "Психологія", "Документознавство та інформаційна діяльність", "Дизайн", "Право".

10 студентів поступили на 3 курс підготовки бакалаврів за скороченою формою навчання, а 66 студентів будуть опановувати знання за освітнім рівнем "Магістр" за такими спеціальностями, як: "Документознавство та інформаційна діяльність", "Психологія", "Освітні, педагогічні науки", "Журналістика", "Філологія: Германські мови та літератури", "Право".

Під час свята декан факультету ознайомила першокурсників із співробітниками деканату, з кураторами груп, які будуть надійними помічниками студентам в процесі адаптації до навчання в університеті та на кафедрах факультету.

Ще раз вітаємо всіх студентів, що приєднались до нашої дружної родини з тим, що обрали наш університет, наш факультет і сподіваємося, що цим же складом ми будемо святкувати отримання дипломів бакалаврів і магістрів!СВЯТКУВАННЯ ДНЯ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук відзначив День Науки, який проходив 17 травня 2017 року в університеті, значними заходами. Самою помітною подією стала презентація монографії доцента кафедри теорії, історії держава та права О. В. Уріна "Народжування і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України" (кінець 80-х - початок ХХ ст.).

Становлення демократії в Україні - надзвичайно складний і тривалий процес, і Кременчук, як частина України, є активним учасником цього процесу…Надзвичайно бурхливі, суперечливі і в той же час цікаві події відбувалися і відбуваються у нашому місці в аспекті становлення і гартування демократії. Завдяки монографії Олександра Веніаміновича Уріна ми можемо зробити екскурс у кінець 80-х - початок 90-х років ХХ ст. і знайти приклади народження демократії в Кременчуці. Титанічна робота була проведена автором, перш ніж ця книга побачила світ. І під час її презентації в урочистій залі зібрались люди, які зробили вагомий, безпосередній внесок в її появу, а також ті, які небайдужі до проблем, які автор підняв в своїй монографії.

На презентацію завітали працівники Кременчуцького краєзнавчого музею та державного архіву міської ради, випускники ЗОШ №17 - колишні політклубівці та диспутклубівці, вчителя шкіл м. Кременчука, представники департаменту освіти міста, професійні журналісти і учасники щорічного конкурсу журналістів, присвяченого пам'яті Володимира Бойка; викладачі та студенти університету.

Не можна зупинити плин часу. Але гідні люди, про яких йшла мова на презентації, їх справи живуть і будуть жити у нашій пам'яті!

Святкування Дня науки було продовжено виставкою наукових досягнень викладачів і студентів всіх кафедр факультету. Кожна кафедра представила навчальні підручники, монографії, збірники наукових статей, що були підготовлені протягом 2016/2017 навчального року; збірники матеріалів як міжнародних, так і всеукраїнських науково-практичних конференцій, в яких взяли участь як професорсько-викладацьких склад кафедр, так і студенти різних напрямів підготовки. Серед наукових досягнень кафедр - це перемоги студентів в конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, наукових заходах різного рівню.

Пишаємось нашими досягненнями і прагнемо до нових звершень!

Здобуваємо нові знання та навички здійснення психологічної допомоги

25 березня викладачі кафедри психології, педагогіки та філософії - Білоус Руслана Миколаївна і Літвінова Ольга Володимирівна відвідали тренінг, який проводив відомий французький волонтер, засновник громадської організації "Smile for Ukraine" Ніколя Такюссель. Дідусь Ніколя народився в Україні, тому, маючи українське коріння він не зміг залишитись осторонь тих подій, що відбувались на Майдані 2014 року, і потім в зоні АТО. Ніколя розробив свою систему реабілітаційних заходів, які він використовує при роботі з бійцями, як в зоні АТО, так і в шпиталях, а також в роботі з вимушено переміщеними особами та родинами загиблих героїв.

Метод Ніколя - це, насамперед, поєднання мозку і тіла, усвідомлення емоцій, націленість на майбутнє і зміна системи переконань. Перше, що роблять ті, хто приходить до Ніколя на заняття - це обійми та усмішка один одному, адже тілесний контакт надає людині усвідомлення того, що він - живий, він здатний відчувати і він має підтримку він інших!

Сподіваємось, що Ніколя знайде можливість провести свій майстер-клас для студентів-психологів і тоді волонтерів "Smile for Ukraine" стане набагато більше!!!


Історія

Дбаючи про розвиток факультету права, гуманітарних і соціальних наук його колектив насамперед виходить з того, що розвиток світової спільноти на початку XXI ст. ставить сучасних освітян, науковців, державних діячів перед феноменом нового типу суспільства, у якому чільне місце посідає інформація та право. Збір, аналітико-синтетична обробка, передача і використання інформації, розробка, прийняття, виконання та використання правових норм стали необхідною умовою прогресу в економіці, стабільного стану та розвитку суспільства, ефективного функціонування державних інститутів. Підготовку фахівців-юристів у КрНУ було започатковано 1998 р. відповідно до ліцензії МОН України за № 179997. Першою кафедрою факультету стала кафедра "Правознавства", яку у лютому 2000 р. було перейменовано у кафедру "Загальноправових дисциплін". На її базі в структурі університету й було створено юридичний факультет. З 2003 року вона була реорганізована у кафедру теорії, історії держави та права. 6 листопада 2009 р. юридичний факультет перейменовано у факультет права і гуманітарних наук. Першим його деканом був доц. М. О. Ліненко. Заступниками декана працювали Д. С. Вирський, М. І. Галунов, Т. М. Плаксій. Після від'їзду до Києва М. О. Ліненка у 2006 році, названий підрозділ очолила Т. М. Плаксій, а її заступником з виховної роботи призначено Л. Є. Даценко. Значний внесок в розвиток напряму 6.030401 "Правознавство", а відтак і факультету, зробили Герой України Г. О. Омельченко, заслужений юрист України О.Ф.Дзябенко. Першими викладачами кафедри правознавства були керівники усіх напрямів юридичної діяльності м. Кременчука : заступник прокурора міста - З. Ю. Попович; суддя - С.Г. Нестеренко; старший слідчий, адвокат - О.Л. Пшеничний, начальники управління юстиції - Н. К. Проценко, Л. Є. Даценко, старший помічник прокурора міста - Т.Х. Рябих. Викладачі Д. А. Литвиненко, П.П. Павліченко, Т. В. Гайкова, І. В. Чернишова створювали документаційну базу для ліцензування спеціальності. Зробили внесок у розвиток факультету також доценти М. О. Ліненко, О. І. Осташко, С. Я.Фарина, Т. І. Малеева, В.В.Сергієнко, В.І.Маслак, P.M.Білоус, ст.викл. В.І.Дудка та інші висококваліфіковані науковці і викладачі.

У лютому 2012 року в результаті реорганізації до складу факультету увійшли кафедри перекладу, іноземних мов, фізичного виховання, а структуру було перейменовано на факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Його деканом призначено д.п.н., професора Т.Б.Поясок. Сьогодні факультет здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів за сімома гуманітарними напрямами.

НАУКА

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК ЗА 2016-2017 н.р.

Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науковими, науково-дослідними та навчальними установами, вузами України, Росії, Білорусії, Словенії, Польщі, США. Провідні викладачі ( Д. С. Вирський, Г. Т. Капустян, В.О. Крот, В.І. Маслак, К.І. Мізін, І.І. Митрофанов, , Т.Б. Поясок, В.В. Сергієнко, К.Л. Сізова, О.М. Тур, В.Д. Шаповал та ін.) беруть участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, апробують дослідження у наукових виданнях, виступають з доповідями на конференціях, семінарах та інших різних заходах. На факультеті працює студентське наукове товариство, яке очолює аспірантка кафедри українознавства Д.В. Василенко. З першого курсу студенти мають можливість займатися науково-дослідною роботою, брати участь у науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, публікувати свої праці.

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України №515 від 16.05. 2016 р.
Про затвердження рішень Атестаційної комісії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року
щодо створення у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
спеціалізованої вченої ради К 45.052.07
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.Навчальна робота

Рейтинг факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Графік навчального процесу для заочного відділення ФПГіСН 2017-2018 н.р.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється на основі державних планів та програм базової вищої освіти, затверджених МОН України. Факультетом розроблено навчальні плани, затверджені міністерством. У контексті вимог Болонського процесу на факультеті впроваджено європейську кредитно-трансферну систему оцінювання знань. Основними формами навчання є лекції, семінарські, практичні, групові та індивідуальні заняття, консультації. Важливу роль у фаховій підготовці бакалаврів з права, документознавства та інформаційної діяльності, психології, видавничої справи та редагування, перекладу, здоров'я людини відіграє якісне викладання нормативних дисциплін професійного спрямування.

Студенти проходять навчальну, навчально-виробничу та переддипломну практику в установах та організаціях Кременчука, районних центрів та інших міст України. Практика є неодмінною складовою професійної підготовки, її мета - закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять та самостійної роботи й розширення практичних умінь і навичок.

На факультеті діє Юридична клініка "Правозахист", де під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти отримують практичні навички професійної діяльності та надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. З 2011 р. на факультеті діє "Школа юного психолога", яка спрямована на надання початкових психологічних знань та вирішення особистих проблем учнів шкіл. Також функціонує "Педагогічна майстерня" під керівництвом доцента О. В. Літвінової Студенти старших курсів мають можливість проводити тренінги.

Наші кращі випускники гідно демонструють професійні звання здобуті в університеті. Зокрема, випускники напряму підготовки "Правознавство" працюють у міськвиконкомі, управлінні юстиції, ДВС, УМВС України, відповідних відділів підприємств, організацій, установ міст України. Випускники нашого ВНЗ напряму "Психологія" працюють в освітніх закладах, організаціях та установах Полтавщини. Випускники за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" задіяні практично в усіх галузях народного господарства: на підприємствах, в школах, в державних установах, музеях. Випускники напряму "Філологія" працюють в престижній компанії ЗАО "Джей Ті Інтернешнл Україна"; Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті; школі іноземних мов "Лінгва", туристичних бюро, закладах освіти, митниці тощо.


На підставі аналізу виконання завдань і виступів учасників, журі олімпіади визначило наступних переможців в особовому заліку олімпіади:

Місце Прізвище, ім’я та по-батькові студента Вищий навчальний заклад
Перше Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Друге Арцева Єлизавета Євгенівна Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Білоус Іван Олександрович Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)
Борунова Ілона Олегівна Національний авіаційний університет (м.Київ)
Третє Ілюшик Ольга Іванівна Луцький національний технічний університет
Купрій Аліна Віталіївна Національна металургійна академія України (м.Дніпропетровськ)
Шафорост Аліна Вікторівна Національний університет «Львівська політехніка»

Дякуємо всім учасникам олімпіади за плідну роботу та бажаємо подальших успіхів.Заходи, які проведені на ФПГСН на виконання Указу президента України "Про оголошення 2016 р. Роком англійської мови в Україні" станом на 01.04.2016 р.
№ п/п Захід Дата Виконавці
1. Організація курсів з вивчення англійської мови для професорсько-викладацького складу КрНУ з метою підготовки до складання іспитів для отримання сертифікату Британської Ради Діють з лютого 2016 року кафедра ФВС
2. Організація курсів з вивчення англійської мови для студентів та аспірантів КрНУ з метою підготовки до складання іспитів для отримання сертифікату Британської Ради, та кандидатського іспиту з англійської мови. Діють з лютого 2016 року кафедра ФВС
3. Створено гурток "Журналіст в умовах глобалізації" з метою поглибленого вивчення англійської мови (для студентів напряму "Видавнича справа та редагування") З лютого 2016 викладачі Шаповал Л.Г., Лаврик- Слісенко Л.П. (кафедра ФВС)
4. Проведено науковий семінар: "Використання технологій дистанційного навчання у процесі викладання та вивчення англійської мови" березень 2016 Старший викладач Мартиненко М.Ю (кафедра ФВС)
5. Проведено науковий семінар "Англійська мова як офіційна мова франкомовних країн світу" березень 2016 старший. викладач Наумова О. З., старший викладач Олефіренко С. В. (кафедра ФВС)
6. Проведено акцію "Читаємо Шекспіра в оригіналі та україномовних перекладах" з підготовкою до участі в обласній акції березень 2016 старший викладач Резніченко О. Л. (кафедра ФВС)
7. Проведено лекцію з культурології англійською мовою 14 березня 5 пара, гр.ДЗ-15-1 Асистент Василенко Д.П. кафедра Українознавства.
8. Активізувати створення і подальше оновлення англомовної версії сайтів кафедр ФГСН Протягом року Завідуючі кафедр. Відповідальні за сайти кафедр
9. Висвітлювати інформацію про заходи щодо популяризації англійської мови на сайті ФПГСН Протягом року Заступник декана ФПГСН Крот В.О.
10. Залучення викладачів і студентів ФПГСН до підготовки публікацій у наукових виданнях англійською мовою Протягом року Зав. Кафедр. викладачі


Виховна робота

Важливе місце в системі підготовки фахівців на факультеті займає виховна робота. Діяльність деканату, викладачів та кураторів академічних груп підпорядкована завданню виховання різнобічної, гармонійної особистості, на яку можна покласти відповідальність за долі інших людей.

Окрім традиційних заходів, працівниками здійснюється правоосвітня робота із залученням талановитої молоді. Студентський актив факультету проводить зустрічі з вихованцями школи-інтернату ім. A. C. Макаренка, організовують концерти, обговорюють правову тематику, роблять дарунки дітям. До Дня юриста проводятьться акції для студентства і молоді міста на тему: "Ні - вживанню алкоголю, тютюнопалінню, вживанню наркотиків та нецензурної лайки!". Під час проведення Тижня правових знань на регіональному радіо "Ера" студенти III курсу напряму "Правознавство" виступають з роз'ясненнями нового у чинному законодавстві з різних галузей права. Періодично, протягом навчального року для студентів проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних та судових органів міста, організовуються відвідування студентами судових засідань з актуальних кримінальних, цивільних справ, виправної-трудової колонії м. Кременчука, міського архіву тощо. Стала доброю традицією до Дня юриста участь студентів у акції "Посади ялинку" на базі Кременчуцького держлісгоспу. Протягом трьох років поспіль на міському телеканалі "Візит" щомісяця за участю викладачів та студентів виходить молодіжна телепрограма "Ти - і закон", мета якої полягає у роз'ясненні прав та обов'язків громадян з різних галузей права та з актуальних проблем чинного законодавства. Студентами на факультеті створено "Комітет сприяння захисту прав студентства та молоді", члени якого надають допомогу у вирішенні правових проблем молоді; обговорюють з викладачами проекти Конституції України на базі профілюючої кафедри.

Студентська рада факультету організовує різнобічні молодіжні заходи, конкурси стіннівок, квіткових композицій. На факультеті ефективно функціонують студентська профспілка, команди з різних видів спорту, культурно-масовий сектор, команди брейн-рингу. Студенти беруть активну участь у всіх заходах, які проводяться в університеті, зокрема, у вокальній студії, у народному студентському театрі "Лілея", КВК, "Що? Де? Коли?" тощо. Традиційними стали акції за участю студентів усіх напрямів "Святий Миколай дітям"; "Від серця до серця" та ін.

Д Е К А Н А Т

Декан факультету: Поясок Тамара Борисівна , д.п.н., проф., академік української академії акмеології.

Заступник декана з науково-педагогічної та методичної роботи- Літвінова Ольга Володимирівна , к.психол.н. доцент.
Заступник декана з виховної роботи: Даценко Людмила Євгенівна.
Фахівець II-ї категорії: Чертановська Галина Петрівна.
Фахівець: Літвін Марина Іванівна.
Диспетчер: Зюман Ганна Юріївна.

Навчальний корпус №1, ауд.1315, 1315A. Телефон  3-61-64, 068-577-73-53

Адреса: 39614 м.Кременчук Полтавської обл, Першотравнева, 20.
E-mail: dfp@kdu.edu.ua

КрНУ