Головна> Підрозділи

Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації


Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади України (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636104) у Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за такими напрямами:
- інженерно-технічний,
- інженерно-економічний,
- економічний,
- гуманітарний.

Термін навчання 10 місяців.

Головні завдання довузівської підготовки іноземців:
1) формування знань, умінь і навичок в тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України;
2) формування мінімально необхідного лексичного запасу і професійних термінів (залежно від обраного фаху) українською мовою;
3) створення необхідних умов з метою швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі.

Комплекс навчальних дисциплін залежить від обраного фаху. Обов'язкові для всіх дисципліни:
- українська мова;
- країнознавство;
- основи інформатики і обчислювальної техніки.

Майбутні фахівці інженерно-технічного та інженерно-економічного напрямків вивчають математику, фізику, хімію, креслення; економічного напрямку - математику, економічну та соціальну географію світу, основи економіки; гуманітарного напрямку - основи української і зарубіжної літератури, історію, економічну та соціальну географію світу.

Навчання іноземних громадян здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до типових навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України.

Навчальний процес з підготовки іноземних громадян складається з аудиторних практичних занять, лекцій (у другому семестрі), самостійної роботи студентів, додаткових занять чи консультацій, на яких викладачі пояснюють теми, що важко опановуються слухачами або викликають питання. Наприкінці І семестру іноземні громадяни складають диференційовані заліки з усіх дисциплін, письмовий та усний іспит з української мови. По закінченню ІІ семестру слухачі факультету складають заліки та іспити з української мови, хімії, фізики та профілюючих дисциплін. Упродовж семестрів проводиться рейтингування навчальних досягнень іноземних громадян.

Невід'ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних громадян, правил проживання і пересування територією України, ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов'язковим урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян.

Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за запрошеннями державного зразка, а також за наявності візової підтримки Міністерств освіти і науки та Закордонних справ України.

Документи для отримання запрошення на навчання (надаються представниками фірм-посередників):
- копія паспорта;
- копія документа про повну середню освіту;
- копія додатку до документа про повну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін;
- згода на обробку персональних даних.

Документи для зарахування іноземних громадян на довузівську підготовку до Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (надаються по приїзду в Україну):
- оригінал та копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
- оригінал та копія документа про повну загальну середню освіту;
- оригінал та копія додатку до документа про повну загальну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін;
- медичний сертифікат про стан здоров'я з висновком про можливості навчання в Україні, виданий не пізніше 2-х місяців до дати виїзду в Україну;
- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
- 4 фото (матових) - 30x40 мм.

Документи повинні бути перекладені на українську (російську) мову та нотаріально затверджені.

Шановні іноземні громадяни!

Підготовка до вступу в Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відкриває для вас нові можливості:
1. Ви здобудете знання з української мови та предметів загальноосвітнього циклу, необхідні для отримання вищої освіти в Україні.
2. Ви зможете продовжити навчання не лише в нашому університеті, а й у будь-якому ВНЗ України.
підготовка до вступу до вищого навчального закладуосвітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" аспірантура/ докторантура
preparation is to the prelude of higher educational establishmentan educationally-qualifying level is a "bachelor"an educationally-qualifying level is a master's "degree"Ph.D.
1 рік4 роки1,5-2 роки4 роки

3. Ви матимете можливість взяти участь у цікавих і захоплюючих студентських концертах, фестивалях, конкурсах та екскурсіях, спортивних турнірах і змаганнях; познайомитися з культурою України і міста Кременчука.
А вступивши на один із факультетів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
- ви станете висококваліфікованим і затребуваним спеціалістом;
- ви отримаєте диплом бакалавра і магістра європейського зразка;
- ви зможете продовжити навчання в аспірантурі;
- ви проведете незабутні студентські роки в Україні та придбаєте нових друзів на все життя!

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Доповідь Директора ЦПКПА Сошенко Світлани Михайлівни
на Вченій раді 11 листопада 2021р. на тему:
"ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КрНУ"