Головна КрНУ > Гендерна політика університетуГендерна політика університету

Основні напрями роботи відповідальної особи:

- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо впровадження гендерної політики КрНУ;

- організація роботи з оцінки впровадження гендерної політики у діяльність Університету, внесення відповідних пропозицій ректору Університету;

- моніторинг гендерного "портрету" Університету в розрізі науково-педагогічної діяльності, внесення пропозицій щодо дотримання принципів гендерного паритету;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо гендерної рівності та запобігання гендерної дискримінації;

- здійснення заходів по превенції гендерно обумовленого насильства;

- розгляд повідомлень про порушення нормативних документів щодо гендерної політики;

- забезпечення підготовки гендерного плану дій Університету, змін до нього та моніторинг його виконання.