Головна>Факультети, кафедри >Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)  
КрНУІнститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)

Загальна інформація

Освітньо-наукова програма
підготовки освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» (PhD)
за спеціальністю 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Освітньо-професійна програма
підготовки освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

 

КрНУ