Головна>Факультети, кафедри >Наукова діяльність факультету  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.03.2020Факультет економіки і управління

Наукова діяльність факультету

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 693 від 10.05.2017 р.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
– 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)",
- 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЧТОВЮК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
Доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки і управління

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

КРАТТ Олег Адольфович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
МОРОЗ Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

E-mail: k45.052.02krnu@kdu.edu.ua