Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
05.12.2019

Кафедра менеджменту

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
2009-2010 р.р.
Методичні та теоретичні семінари із залучанням та активною участю викладачів кафедри та студентів:
- Управлінські аспекти страхування на етапі розбудови ринкових відносин;
- Визначення змісту та порядку «Методики оцінки рейтингу викладача»;
- Обговорення доповіді Міністра освіти і науки України на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питання «Про сучасний стан вищої школи, актуальні проблеми розвитку галузі та шляхи їх вирішення»;
- Порядок введення змін до навчальних планів напряму 6.030601 – «Менеджмент».

( )

Кафедра "Менеджменту" є фундатором Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ”, керує секцією “Теорія менеджменту та управління в соціально-економічних системах”.
У межах Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" кафедрою менеджменту проводяться засідання секції, де активну участь приймають магістри та студенти старших курсів.
У звітах за результатами проведення конференції відмічається високий науковий рівень розробок представлених у доповідях фахівців; їх оригінальність, підтверджену тим, що практично всі дослідження проведені на стику наук; їх актуальність, підтверджену тим, що значна кількість результатів досліджень впроваджена у виробництво, практику; можливість опублікування результатів у "Віснику Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського", в інших періодичних вітчизняних та закордонних наукових виданнях,. Кафедра тісно співпрацює з Київським науковим журналом "Управління сучасним містом".

( )