Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
31 жовтня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція "Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації"
( м. Миколаїв)
30-31 жовтня 2014 року
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"
( м. Кременчук)
24-25 жовтня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція "Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку"
( м. Львів)
24-25 жовтня 2014 року
Всеукраїнська наукова конференція за міжнародної участі "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства"
( м. Кременчук)
17-18 жовтня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання"
( м. Київ)