Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
2012 р.
Проблеми екологічної безпеки.
( Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
2012 р.
І-й Міжнародно-науково-практична конференція "Екологічна безпека та збалансоване природокористування"
( м. Івано-Франківськ)
2012 р.
ІІ-й Міжнародний конгрес "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування."
( Львів, національний університет "Львівська політехніка")
2012 р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"
( м. Запоріжжя, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький університет")
2011
ІІІ Всеукраїнський зїзд екологів з- міжнародною участю
( м. Вінниця, ВНТУ)
2011
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Безпека обєктів нафтогазового комплексу"
( м. Івано-Франківськ, ІНФУНГ)
2011
Х Міжнародна науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних обєктів"
( м. Кременчук, КрНУ ім. Михайла Остроградського )
2011
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів"
( м. Кременчук, КрНУ ім. Михайла остроградського)
2011
Міжнародна наукова конференція студентів, магістранів та аспірантів "Сувчасні проблеми екології та геотехнологій"
( м. Житомир, ЖДТУ)
2011
Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки"
( м. Кременчук)
2011
Всеукраїнська науково-практична конференція "Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки. Горбуновські читання".
( м. Чернівці, ПРУТ)
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля"
( м, Мукачево, МДУ)
2011
Міжнародно-науково-практична конференція молодих учених та студентів "Сучасні екологічно-безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні"
( м. Київ, КНУБА)
2011
VI Міжнародна науково-практична конференція "Еколого-правові і економічні аспекти екологічної безпеки регіонів"
( м. Харків, ХНАДУ)
2011
Науковий семінар "Шляхи вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки на регіональному рівні"
( Кременчук)
2010 р.
Науковий семінар з порядком денним: 1) обговорення кандидатської дисертації Воробйова С.В.; 2) обговорення матеріалів кандидатської дисертації ст. викладача Сидоренко В.Л. (університет цивільного захисту населення України, м.Київ)
( Кременчук, КНУ імені Михайла Остроградського)
2010 р.
Науковий семінар "Шляхи вирішення проблем підвищення екологічної безпеки на регіональному рівні"
( Кременчук, КНУ имені Михайла Остроградського)
2010
Міжнародна науково-практична кнференція "Проблеми екологічної безпеки" (присвячена 50-річчю університету)
( Кременчук, КНУ имені Михайла Остроградського)


( )
жовтень 2010 р.
Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів"
( Кременчуцький державний університет имені Михайла Остроградського)
протягом року
Науковий семінар кафедри екології "Проблеми управління екологічною безпекою регіону"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
19-21 березня 2009 р.
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародний день води"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
2008 р.
Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій"
( м. Житомир)
2009 р.
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
травень 2008 р.
Х Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів"*
Примітка. * - Засновником і організатором конференції є кафедра екології.
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
14-15 вересня 2008 р.
Всеукраїнська практична конференція "Захист довкілля від антропогенного навантаження"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
червень 2009 р.
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми"
( м. Одеса)
23-26 вересня 2009 р.
ІІ Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участтю
( м. Вінниця)
9-10 квітня 2009 р.
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
2008 р.
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
15-16 травня 2008 г.
Молодежная научная конференция Поокского региона "Научный потенциал молодежи - будущее России"
( м. Муром, Російська Федерація)
8-10 жовтня 2009 р.
Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми Екологічної безпеки"*
Примітка. * - Засновником і організатором конференції є кафедра екології.
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
6-8 листопада 2009 р.
VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних обєктів"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
22-24 жовтня 2008 р.
Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми Екологічної безпеки"
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
15-17 травня 2008 р.
Х Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку реґіонів»
( м. Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)