Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
22-24 жовтня 2012 р.
VIII международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката – 2012»
( м. Софія, Болгарія)
22-25 січня 2013
IX mezinarodna vedecko - prakticka konference «Veda a vznik – 2012/2013»
( м. Прага)
28-29 жовтня 2011 р.
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»
( м. Кременчук)
18-19 жовтня 2012 р.
Перша міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"
( м. Одеса)
28-29 вересня 2012 р.
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та управління: проблеми науки та практики"
( Львів)
27-29 вересня 2012 р.
VI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»
( м. Суми)
7-8 грудня 2012 р.
Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи"
( м. Київ)
30-31 жовня 2012 р.
Международная научно-практическая конференция «Экономика, финансы, менеджмент: проблемы и перспективы развития»
( м. Харків)
13-14 березня 2013
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми і перспективи"
( м. Кременчук)
19–20 majus 2011
VIІI Nemzetközi Konferencia Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar: Global challenges – European Answers
( Miskolc–Lillafüred, Hungary)
29 вересня – 1 жовтня 2011 р.
П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу»
( м. Суми)
2–3 грудня 2011 р.
VII міжнародна науково-практична конференції «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»
( м. Київ)
23-24 грудня 2011 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір»
( м. Одеса)
07-14.05.12
VII mezinarodni vedecko - prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2011»
( Praha)
27.04 - 05.05.12
VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd - 2012»
( Praha)
07-15.05.12.
VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2012»
( Przemyśl, Polska)
07–15.07.2011
VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badan - 2011»
( Przemysl, Polska)
28–29 жовтня 2011 р.
Всеукраїнська наукова конференція за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»
( м. Кременчук)
29 вересня – 1 жовтня 2011 р.
П’ята міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу»
( м. Суми)
20 – 21 травня 2010
ІІІ міжнародної науково - практичної конференції "Управління інноваційним розвитком в Україні: проблеми, перспективи, ризики"
( м. Львів)
27 – 28 травня 2010
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання"
( м. Київ)
29 вересня – 01 жовтня 2010
Четверта міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій у маркетингу»
( м. Суми)
19-21 травня 2010
Друга Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці»
( Черкаси, ЧНУ імені Богдана Хмельницького)
19-20 травня 2010
XІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційний потенціал держави в умовах міжнародної інтеграції».
( Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара)
26.11.2009
VІІІ Международная научно-практическая конференция студентов, молодых учёных, аспирантов, преподавателей вузов РФ и Украины
( Ростов-на-Дону, РГЭУ)
19-22 травня 2010
Другий міжнародний Нобелевський економічний форум «Світова економіка XXІ століття: цикли та кризи». Інновації як основа подолання глобальної кризи
( Дніпропетровськ, ДУЕП)
19-20.05.2009
Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar. VII. Nemzetkozi Konferencia Miskolc-Lillafured
( Венгрия, Мишкольц)
29-30 жовтня 2008 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств»
( м. Харків)
07-15 листопада 2008 р.
4-та міжнародна науково-практична конференція «Nauka I Inowacja – 2008»
( м. Пржемисл. Польща)
07-15 січня 2009 р.
5-та міжнародна науково-практична конференція «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci
( М. Пржемисл, Польща)
14-16 квітня 2009 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми розвитку України в умовах інтеграції до СОТ”
( КДПУ)
2008 рік
VI-а науково-практична конференція «Стратегічна реструктуризація Регіональної економіки та соціальної сфери» (у контексті «Програми діяльності Кабінету Міністрів України»)
( м. Вінниця)
2008 рік
Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика"
( м. Луганськ)
9-14 лютого 2009 р.
5 міжнародна науково-технічна конференція «Применение промышленных и конверсионных взрывчатых веществ при разрушении горных пород взрывом и экологическая безопасность»
( м. Трускавець)
3-5 грудня 2008 р.
VI-а міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум- 2008»
( м. Харків)
11 березня 2009 р.
VI міжвузівська науково-практична студентська конференція «Математичні моделі в оподаткуванні»
( Київська обл. м. Ірпінь.)
17-25 грудня 2008 р.
4-та міжнародна науково-практична конференція «Бъдещето проблемите на световната наука»
( м. София, Болгарія)
2009 рік
5-та міжнародна науково-практична конференція «Настоящи изследования»
( м. София, Болгарія)
2008 рік
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
( Кременчук: КДПУ)