Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
03.12.2018

Кафедра Галузевих юридичних наук

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
7-8 квітня 2017 року
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри"
( м. Кропивницький)
31 березня 2017 року
V Міжнародна науково-практична конференція "Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції"
( м. Харків)
3 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики, оперативно-розшукової конференції"
( м. Хмельницький)
18 жовтня 2016 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми національного законодавства"
( м.Кропивницький)
19 трав. 2016 року
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( Харків )
29 квітня 2016 року
Актуальні проблеми національного законодавства
( Кіровоград)
22–23 квітня 2016 р.
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри
( Кіровоград)
29 січня 2016 р.
Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса)
( Львів)
4 грудня 2015 року
Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права та процесу
( м. Івано-Франківськ)
8–9 жовтня 2015 року
Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
( м. Харків)
4 грудня 2014 року
Сучасна наука – пенітенціарній практиці
( м. Київ)
5–6 грудня 2014 року
Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права
( м. Кременчук)
14–15 травня 2015 р.
Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів
( м. Кременчук)
22 травня 2015 р.
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
25 червня 2015 року
Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України
( Київ)
1 листопада 2013 року
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики
( м. Одеса)
28–29 березня 2013 року
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
( Київ)
1–2 березня 2013 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю
( м. Івано-Франківськ)
18–19 травня 2013 року
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
7 лютого 2014 року
Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування
( м. Одеса)
21 березня 2014 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
17 квітня 2014 року
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
( м. Харків)
23 травня 2014 року
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
24 червня 2014 року
Еволюція уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання»)
( м. Харків)
9–10 жовтня 2014 року
Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
( м. Харків)
21–22 листопада 2014 року
Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України
( м. Харків)
4 грудня 2014 року
Сучасна наука – пенітенціарній практиці
( м. Київ)
6 грудня 2014 року
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" (з міжнародною участю)
( КрНУ, м.Кременчук)
6-7 грудня 2013 року
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" (з міжнародною участю)
( КрНУ, м. Кременчук)
28–29 березня 2013 року
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
( м. Київ)
22–23 березня 2013 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
1–2 березня 2013 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю
( м. Івано-Франківськ)
13–14 дек. 2012 г.
Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии
( Россия, г. Волгоград)
26-27 января 2012 г.
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: IX Международная научно-практическая конференция 26-27 января 2012 г.
( г. Москва, Московская государствення юридическая академия имени О.Е. Кутафина)
12 квітня 2012 року
Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : міжнар. наук.-практ. конф.
( м. Донецьк)
26-27 января 2012 г.
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке
( г. Москва, МГУ имени М. Ломоносова)
2 листопада 2012 року
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського
( Одеса)
11–12 жовтня 2012 року
Основні напрями розвитку кримінального права nа шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
( Харків)
31 травня - 1 червня
7-й Російський конгрес кримінального права
( м. Москва)
12 травня 2012 року
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
19-20 квітня 2012 року
Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права
( м. Луганськ)
23 березня 2012 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( Одеса)
08 грудня 2011 року
Свобода і недоторканність особи – основа сучасного демократичного суспільства
( м. Івано-Франківськ)
18–19 листопада 2011 року
Актуальні проблеми юридичної науки «Десяті осінні юридичні читання»
( м. Хмельницький)
10 мая 2011 года
Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы
( Курск)
28 жовтня 2011 р.
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики
( м. Одеса)
21 апреля 2011 года
Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика
( город Ижевск)
15–16 квітня 2011 року
Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів
( м. Івано-Франківськ)
21–22 травня 2011 р.
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
20-21 травня 2011 року
Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України
( Луганськ)
15 квітня 2011 р.
Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія та практика протидії злочинності
( м. Харків)
31 березня 2011 року
Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку
( м. Київ)
19–20 лютого 2010 р.
Правова політика української держави
( м. Івано-Франківськ )
16–17 квітня 2010 року
Держава і права в умовах глобалізації: реалії та перспективи
( м. Сімферополь)
26 березня 2010 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
23 квітня 2010 р.
Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави
( м. Одеса)
15–16 травня 2010 р.
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
18 лютого 2011 року
Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку
( м. Одеса)
25 березня 2011 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
17 лютого 2011 року
Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького
( м. Київ)
25–26 лютого 2011 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми
( м. Івано-Франківськ)
28 травня 2010 року
Актуальні проблеми охорони громадського порядку та досудового провадження
( м. Дніпропетровськ)
10 грудня 2010 року
Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання
( м. Одеса)
26–27 листопада 2010 року
Генезис публічного права: від становлення до сучасності
( м. Миколаїв)
12–13 листопада 2010 року
Актуальні проблеми юридичної науки : «Дев’яті осінні юридичні читання»
( м. Хмельницький)
5 листопада 2010 року
Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах
( м. Запоріжжя)
8 жовтня 2010 р.
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики
( м. Одеса)
3 червня 2010 року
Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ
( м. Чернігів)
2 червня 2010 року
Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід
( м. Донецьк)
25 березня 2011 року
25 березня 2011 року кафедрою кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проведена друга регіональна науково-практична конференція «Правосвідомість: соціально-педагогічні та правові проблеми». До програми конференції внесено 37 виступів фахівців у сфері теоретичної юриспруденції та соціально-педагогічних галузей знань, студентів факультету права і гуманітарних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У роботі конференції взяли участь: начальник кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ д.ю.н., професор Ю. О. Заіка, викладач кафедри цивільного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н. Т. В. Степаненко, представники Кременчуцького міського управління юстиції, управління освіти м. Кременчука, прокуратури м. Кременчука, Автозаводського РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській обл., Кременчуцького районного управління юстиції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кременчуцького району, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського, Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права, Олександрійського індустріального технікуму, коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ради молодих юристів при Кременчуцькому міському управлінні юстиції, а також вчителі загальноосвітніх шкіл. Згідно з Програмою конференції відбулося пленарне та секційні засідання за такими напрямами: 1. Формування правосвідомості як одна із сфер діяльності правоохоронних та інших органів держави: сучасний стан та перспективи підвищення ефективності. 2. Проблеми формування правосвідомості у студентів навчальних закладів України в сучасних умовах розбудови правової держави. 3. Соціально-педагогічні проблеми правового виховання учнів загальноосвітніх шкіл. 4. Професійна правосвідомість і правова культура юристів (шляхи формування та удосконалення).
( Кременчук)
9 грудня 2010 року
Організатори конференції: Кафедра кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького Національного Університету ім.. М.Остроградського, громадські організації «Муніципальна академія освіти» та «Європейський Вибір». Захід продовжив серію заходів на підтримку Проекту ЄС «Права дітей та жінок в Україні – комунікаційний компонент» у Полтавській області. «Сучасна правова система України не дає чіткої відповіді – що таке насильство. У наш час, фактично переважно «безконтактного» насильства чоловіків над жінками, користуючись сучасним кримінально-процесуальним законодавством – ми не можемо повною мірою реагувати на прояви всіх форм насильства – фізичного, психологічного, економічного. Правовій корекції підлягають визначення «шкоди для здоров’я» , яке закладено в українському законодавстві. Фактично, і те що я досліджую у своїй докторській роботі, до поняття «шкоди здоров’ю» має бути включена психічна шкода (комплекси, страхи, розлади). Для цього мають бути внесені зміни до відповідних інструкцій МОЗ щодо проведення судово-медичної експертизи. Вказати на цю проблему – одне з завдань нашої конференції», - зазначив на початку Митрофанов Ігор Іванович кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького Національного Університету ім.. М.Остроградського
( )