Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.06.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

КОНФЕРЕЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

За останній період співробітники та аспіранти кафедри брали участь у наступних наукових конференціях та семінарах:
7-8 квітня 2017 року
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри"
( м. Кропивницький)
31 березня 2017 року
V Міжнародна науково-практична конференція "Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції"
( м. Харків)
3 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики, оперативно-розшукової конференції"
( м. Хмельницький)
18 жовтня 2016 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми національного законодавства"
( м.Кропивницький)
19 трав. 2016 року
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( Харків )
29 квітня 2016 року
Актуальні проблеми національного законодавства
( Кіровоград)
22–23 квітня 2016 р.
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри
( Кіровоград)
29 січня 2016 р.
Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса)
( Львів)
4 грудня 2015 року
Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права та процесу
( м. Івано-Франківськ)
8–9 жовтня 2015 року
Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
( м. Харків)
4 грудня 2014 року
Сучасна наука – пенітенціарній практиці
( м. Київ)
5–6 грудня 2014 року
Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права
( м. Кременчук)
14–15 травня 2015 р.
Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів
( м. Кременчук)
22 травня 2015 р.
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
25 червня 2015 року
Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України
( Київ)
1 листопада 2013 року
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики
( м. Одеса)
28–29 березня 2013 року
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
( Київ)
1–2 березня 2013 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю
( м. Івано-Франківськ)
18–19 травня 2013 року
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
7 лютого 2014 року
Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування
( м. Одеса)
21 березня 2014 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
17 квітня 2014 року
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
( м. Харків)
23 травня 2014 року
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
24 червня 2014 року
Еволюція уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання»)
( м. Харків)
9–10 жовтня 2014 року
Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
( м. Харків)
21–22 листопада 2014 року
Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України
( м. Харків)
4 грудня 2014 року
Сучасна наука – пенітенціарній практиці
( м. Київ)
6 грудня 2014 року
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" (з міжнародною участю)
( КрНУ, м.Кременчук)
6-7 грудня 2013 року
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права" (з міжнародною участю)
( КрНУ, м. Кременчук)
28–29 березня 2013 року
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
( м. Київ)
22–23 березня 2013 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
1–2 березня 2013 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю
( м. Івано-Франківськ)
13–14 дек. 2012 г.
Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии
( Россия, г. Волгоград)
26-27 января 2012 г.
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: IX Международная научно-практическая конференция 26-27 января 2012 г.
( г. Москва, Московская государствення юридическая академия имени О.Е. Кутафина)
12 квітня 2012 року
Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : міжнар. наук.-практ. конф.
( м. Донецьк)
26-27 января 2012 г.
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке
( г. Москва, МГУ имени М. Ломоносова)
2 листопада 2012 року
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського
( Одеса)
11–12 жовтня 2012 року
Основні напрями розвитку кримінального права nа шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
( Харків)
31 травня - 1 червня
7-й Російський конгрес кримінального права
( м. Москва)
12 травня 2012 року
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
( м. Харків)
19-20 квітня 2012 року
Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права
( м. Луганськ)
23 березня 2012 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( Одеса)
08 грудня 2011 року
Свобода і недоторканність особи – основа сучасного демократичного суспільства
( м. Івано-Франківськ)
18–19 листопада 2011 року
Актуальні проблеми юридичної науки «Десяті осінні юридичні читання»
( м. Хмельницький)
10 мая 2011 года
Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы
( Курск)
28 жовтня 2011 р.
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики
( м. Одеса)
21 апреля 2011 года
Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика
( город Ижевск)
15–16 квітня 2011 року
Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів
( м. Івано-Франківськ)
21–22 травня 2011 р.
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
20-21 травня 2011 року
Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України
( Луганськ)
15 квітня 2011 р.
Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія та практика протидії злочинності
( м. Харків)
31 березня 2011 року
Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку
( м. Київ)
19–20 лютого 2010 р.
Правова політика української держави
( м. Івано-Франківськ )
16–17 квітня 2010 року
Держава і права в умовах глобалізації: реалії та перспективи
( м. Сімферополь)
26 березня 2010 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
23 квітня 2010 р.
Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави
( м. Одеса)
15–16 травня 2010 р.
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
( м. Суми)
18 лютого 2011 року
Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку
( м. Одеса)
25 березня 2011 року
Право і держава в дослідженнях молодих науковців
( м. Одеса)
17 лютого 2011 року
Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького
( м. Київ)
25–26 лютого 2011 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми
( м. Івано-Франківськ)
28 травня 2010 року
Актуальні проблеми охорони громадського порядку та досудового провадження
( м. Дніпропетровськ)
10 грудня 2010 року
Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання
( м. Одеса)
26–27 листопада 2010 року
Генезис публічного права: від становлення до сучасності
( м. Миколаїв)
12–13 листопада 2010 року
Актуальні проблеми юридичної науки : «Дев’яті осінні юридичні читання»
( м. Хмельницький)
5 листопада 2010 року
Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах
( м. Запоріжжя)